Opinions and Attitudes of Ethnically Diverse Teachers on Teaching Content in the Subject Nature and Society/Mišljenja i stavovi učitelja različite etničke pripadnosti o sadržajima nastave Prirode i društva

Aleksandar Janković, Đorđe Cvijanović, Josip Ivanović

Abstract


Abstract
The research conducted on a sample of 301 participants of Serbian, Croatian and Bosnian nationalities aimed to establish opinions and attitudes of teachers of various ethnic backgrounds with respect to the content of the subject Nature and Society and its educational influence on young school-aged children, i.e. students in lower primary school. Theory analysis, comparative method and analytic-descriptive methods were applied, while the complex and sensitive research structure conditioned the application of various research techniques and related instruments. The research results show that there is a high level of tolerance among teachers of different ethnicities towards nationalities in the surrounding area and that there is absence of ethnic stereotypes. Teachers of different nationalities, i.e. ethnicities, express statistically significant differences towards the social aspects of content in the subject Nature and Society. The final remarks discuss the theoretical and practical consequences of the results obtained. It is concluded that knowledge obtained from this research improves, in the practical sense, issues regarding the teaching methodology of the subject Nature and Society and enriches the content of teaching in lower primary school. In the theoretical sense, it offers a contribution to the clarification of significant connections and relationships regarding educational outcomes in societies to which this research pertains. The results also indicate that it is necessary for the future to enrich and pedagogically innovate content for the subject Nature and Society, so that it encourages teachers and students to establish non-conflicting relationships in interpersonal communication and communication with socially and culturally different groups in the environment they live in as well as in the world in general.

---

Sažetak
Provedeno istraživanje, na uzorku od 301 ispitanika srpske, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, imalo je za cilj utvrditi mišljenja i stavove učitelja različite etničke pripadnosti u odnosu na sadržaje nastave Prirode i društva te njihove obrazovno-odgojne utjecaje na učenike mlađe osnovnoškolske dobi, odnosno razredne nastave. Primijenjene su metoda teorijske analize, komparativna metoda i analitičko-deskriptivna metoda, dok je složena i osjetljiva struktura istraživanja uvjetovala primjenu raznovrsnih istraživačkih tehnika i njima pripadajućih instrumenata. Rezultati dobiveni istraživanjem govore da postoji visoka razina tolerancije učitelja različite etničke pripadnosti prema narodima u okružju i odsutnost etničkih stereotipa. Utvrđeno je i da učitelji različitoga državljanstva, odnosno etniciteta, izražavaju statistički značajne razlike prema društvenim sadržajima nastave Prirode i društva. U završnim razmatranjima raspravlja se o teorijskim i praktičnim posljedicama dobivenih rezultata. Zaključuje se da spoznaje do kojih se ovim istraživanjem došlo u praktičnom smislu unaprjeđuju pitanja metodike nastave Prirode i društva te obogaćuju sadržaj metodičkih spoznaja u vezi s razrednom nastavom, a u teorijskom smislu daju doprinos razjašnjavanju značajnih veza i odnosa na planu obrazovno-odgojnih ishoda u društvima na koje se odnosi ovo istraživanje. Rezultati istraživanja ukazuju i na to da je ubuduće potrebno još više obogaćivati i pedagoški inovirati sadržaje nastave Prirode i društva koji potiču učitelje i učenike na nekonfliktne odnose u međusobnoj komunikaciji i u komunikaciji s društveno i kulturno drukčijim skupinama u sredini u kojoj žive, kao i u svijetu uopće.

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i4.4558

Refbacks

  • There are currently no refbacks.