Indicators of Planning and Documenting the Quality of the Educational Process and Monitoring Children’s Development in Institutions of Early Childhood and Preschool Education / Pokazatelji kvalitete planiranja i dokumentiranja odgojno-obrazovnoga procesa i praćenja razvoja djece u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Vesna Bedeković, Marina Zeleničić

Abstract


The theoretical part of the paper consists of an analysis of different approaches and models for evaluating the quality of practice in early childhood education (ECE) institutions. The particularity of evaluating the quality of planning and documenting the educational process and monitoring children's achievements was emphasized. The empirical part of the paper presents the results of research conducted in institutions of early childhood education in the Herzegovina-Neretva County (B&H). Taking into account the territorial, cultural and legislative characteristics of Bosnia and Herzegovina, a model for (self) evaluation of planning and documenting the quality of the educational process and monitoring the development of children in early childhood education has been defined. The model can serve as a starting point for further research on improving the quality of planning and documenting educational processes and monitoring children’s achievements, as well as improving the quality of other aspects and areas within preschool institutions.

Key words: curriculum; development plan; preschool teachers; portfolio; (self) evaluation

 

---

 

Teorijski dio rada sastoji se od analize različitih pristupa i modela vrednovanja kvalitete prakse u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, s naglaskom na specifičnosti vrednovanja kvalitete planiranja i dokumentiranja odgojno-obrazovnoga procesa i praćenja dječjih postignuća. U empirijskom dijelu rada predstavljeni su rezultati istraživanja provedenoga u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja na području Hercegovačko-neretvanske županije (BiH). Uz uvažavanje teritorijalnih, kulturoloških i zakonodavnih specifičnosti Bosne i Hercegovine, definiran je model za (samo)vrednovanje kvalitete planiranja i dokumentiranja odgojno-obrazovnoga procesa i praćenja razvoja djece u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Model može poslužiti kao polazna točka za daljnja istraživanja u području unaprjeđenja kvalitete planiranja i dokumentiranja odgojno-obrazovnoga procesa i praćenja postignuća djece, kao i kvalitete prakse drugih aspekata i područja unutar predškolskih ustanova.

Ključne riječi: kurikul; odgajatelji; portfolio; razvojni plan; (samo)vrednovanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4538

Refbacks

  • There are currently no refbacks.