Walking Towards Health: a public health initiative for the increment of physical activity level in the local community in Croatia / Hodanjem do zdravlja: javnozdravstvena inicijativa za povećanje razine tjelesne aktivnosti u lokalnoj zajednici u Hrvatskoj

Slaven Krtalić, Dora Bukal, Sanja Musić Milanović

Abstract


This paper points out the health benefits of walking and the possibilities of implementing a public health initiative in the local community. Indications for the beneficial health effects of walking were established. Walking, as the basic form of movement and the most accessible physical activity, should be promoted in all population groups, regardless of age and gender. To encourage regular physical activity in leisure time, Croatian Institute of Public Health, in collaboration with county public health institutes, initiated and implemented the project activity Walking towards Health in all of 21 Croatian counties. The Croatian Institute of Public Health had organized the group walking with expert leaders on arranged and marked walking trails. In 2019, the regular implementation of Walking towards Health activities began in all Croatian counties. In that year, 514 activities were carried out with the participation of 12017 walkers, which is on average 24.5 actions per county with 23.4 participants per activity. National Walking Day as well as Croatian walking festival had been established and celebrated. Raising the physical activity level is possible through the joint engagement of all stakeholders in the local community and the conduction of an elaborated public health initiative. Therefore, health systems should have a more active role in the promotion of physical activity.

Key words: community; Croatia; physical activity; public health; walking

 

---

 

U ovom radu ukazuje na zdravstvene dobrobiti hodanja i mogućnosti provođenja javnozdravstvene akcije u lokalnoj zajednici. Utvrđene su indikacije za blagotvorne učinke hodanja na zdravlje. Hodanje, kao osnovni oblik kretanja i najpristupačniju tjelesnu aktivnost, treba promicati u svim skupinama stanovništva, bez obzira na dob i spol.

Kako bi se potaknula provedba redovite tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo pokrenuo je i proveo projektnu aktivnost „Hodanjem do zdravlja“ u svim hrvatskim županijama, u njih 21.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je grupna hodanja uz stručno vodstvo na uređenim i obilježenim hodačkim stazama. Redovita provedba aktivnosti „Hodanjem do zdravlja“ započela je u svim hrvatskim županijama 2019. godine. Te je godine provedeno 514 aktivnosti uz sudjelovanje 12017 hodača, što u prosjeku iznosi 24,5 akcija po županiji s 23,4 sudionika po aktivnosti. Uspostavljeni su i obilježeni Nacionalni dan hodanja te Hrvatski festival hodanja.

Podizanje razine tjelesne aktivnosti moguće je zajedničkim uključivanjem svih dionika u lokalnoj zajednici i provođenjem razrađene javnozdravstvene akcije. Zdravstveni sustavi trebali bi imati aktivniju ulogu u promicanju tjelesne aktivnosti.

Ključne riječi: hodanje; Hrvatska; javno zdravstvo; tjelesna aktivnost; zajednica


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i4.4509

Refbacks

  • There are currently no refbacks.