Parenting as an Important Factor in the Optimal Development of the Child Enrolled in Early Childhood Education Institutions / Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnoga razvoja djece uključene u institucionalni sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Monika Pažur, Maja Drvodelić

Abstract


The position and role of the child in the family have changed significantly over time, which causes a change in the responsibilities and tasks of parents (Maleš, 2003). The UN Convention on the Rights of the Child (1989) recognises the status of the child as the holder or subject of rights and introduced the term parenthood in the best interests of the child. Parenthood in the best interests of the child is one that enables the realisation of all the child's rights and encourages the child's optimal cognitive, emotional and physical development in a safe environment. This study examines parents' perceptions of the frequency of parental behaviours that are in accordance with the theoretical settings of parenthood in the best interests of the child. The study included 514 parents of children aged 5 and 6 years enrolled in early childhood education institutions. The results show that parents more often demonstrate behaviours that contribute to parenting aimed at the best interests of the child than behaviours that do not support the child's optimal development. Parents are more likely to demonstrate non-supportive behaviours with boys than with girls whilst joint activities of parents and children are more often conducted with younger children.

Key words: early childhood and preschool age children; early childhood education institutions, joint activities of parents and children; parental behaviours; parenthood in the best interests of the child

 

---

 

Položaj i uloga djeteta u obitelji značajno se mijenjaju kroz povijest, što uzrokuje i promjenu u odgovornostima i zadatcima roditelja (Maleš, 2003). Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989) u kojoj je djetetu priznat status nositelja ili subjekta prava, donosi pojam roditeljstva u najboljem interesu djeteta. Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta jest ono koje omogućuje ostvarivanje svih djetetovih prava te potiče djetetov optimalan kognitivni, emocionalni i tjelesni razvoj u sigurnom okruženju. Ovim se istraživanjem ispitivala percepcija roditelja o učestalosti roditeljskih ponašanja koja su usklađena s teorijskim postavkama roditeljstva u najboljem interesu djeteta te percepcija roditelja o učestalosti provođenja zajedničkih aktivnosti između roditelja i djeteta. U istraživanju je sudjelovalo 514 roditelja djece u dobi od 5 i 6 godina uključenih u institucionalni sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Prema percepciji roditelja, roditelji češće primjenjuju ponašanja koja pridonose roditeljstvu usmjerenom na najbolji interes djeteta nego ponašanja koja ne podržavaju djetetov optimalan razvoj. Roditelji češće primjenjuju određena nepodržavajuća ponašanja u odnosu s dječacima nego s djevojčicama, dok zajedničke aktivnosti provode češće s mlađom nego sa starijom djecom.

Ključne riječi: djeca rane i predškolske dobi; roditeljska ponašanja; roditeljstvo u najboljem interesu djeteta; zajedničke aktivnosti roditelja i djece


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4478

Refbacks

  • There are currently no refbacks.