What Is and What Is Not Mathematical Modelling in Primary School: Opinions of Slovenian and Croatian Primary School Teachers / Što jest, a što nije matematičko modeliranje u razrednoj nastavi: mišljenja slovenskih i hrvatskih učitelja razredne nastave

Mateja Sabo Junger, Alenka Lipovec

Abstract


Every day we encounter various obstacles and tasks that we solve with the help of mathematics, consciously or unconsciously. Mathematical modelling in teaching is an important interactive process in which students are introduced to problems from the real world and their environment. All education is slowly striving for students' better education on problem-solving, including mathematical modelling, but this is not yet the practice in the lower grades of elementary schools. Our research describes what mathematical modelling actually is in primary school and its advantages and difficulties, all from the point of view of the primary school teachers themselves. The research was conducted on 1000 primary school teachers from Croatia and Slovenia. The study results show almost no differences according to the originating country even though we expected some since Slovenia had previously introduced mathematical modelling into its curricula. Results also indicate that teachers are fairly uneducated on the topic of mathematical modelling, and the difficulties that could arise from its introduction into the classroom. It can also be reported that teachers are eager and ready for education on a given topic, and in the vast majority show interest in additional much-needed education.

Key words: cross-country comparison; mathematical models; mathematics; teacher education; primary school


---


Svakodnevno se susrećemo s raznim preprekama i zadatcima koje svjesno ili nesvjesno rješavamo uz pomoć matematike. Matematičko modeliranje u nastavi važan je interaktivan proces u kojem se učenici upoznavaju s problemima iz stvarnoga svijeta i svojega okruženja. Čitavo obrazovanje polako teži boljem obrazovanju učenika o temi rješavanja problema, uključujući matematičko modeliranje, ali to još nije praksa u nižim razredima osnovnih škola. Naše istraživanje opisuje što je zapravo matematičko modeliranje u osnovnoj školi te njegove prednosti i poteškoće, sa stajališta učitelja razredne nastave. Istraživanje je provedeno na 1000 učitelja razredne nastave iz Hrvatske i Slovenije. Rezultati istraživanja ne pokazuju gotovo nikakve razlike prema zemlji podrijetla, iako smo ih očekivali budući da je Slovenija prethodno uvela matematičko modeliranje u svoje kurikule. Rezultati također ukazuju na to da su učitelji prilično neobrazovani po pitanju matematičkoga modeliranja i poteškoća koje bi mogle nastati njegovim uvođenjem u učionice. Također se može izvijestiti da su učitelji željni i spremni za obrazovanje o navedenoj temi te u  većini pokazuju interes za dodatno, prijeko potrebno, obrazovanje o matematičkom modeliranju.

Ključne riječi: matematika; matematički modeli; međudržavna usporedba;obrazovanje učitelja; osnovna školaFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4451

Refbacks

  • There are currently no refbacks.