The Presence of Electronic Versions of Croatian Journals from the Field of Educational Sciences in Open Access / Zastupljenost elektroničkih inačica hrvatskih časopisa iz područja odgojnih znanosti u otvorenom pristupu

Andreja Tominac, Andreja Zubac

Abstract


Abstract

Internet and the World Wide Web in the late 1990s in the US, enabled changes in the design and systematization of electronic journals as an information source, but also in the process of publishing scientific information. Consequently, scientific communication has changed, and the information transfer time which should not affect its quality, has become of vital importance to the entire scientific community. Open access initiatives encourage free access to scientific papers with the purpose of faster and cheaper publication of knowledge. Also, they protect copyright and ethical principles of scientific publication.Croatia has defined the policy of open access to papers funded by the state in the document "Science and Technology Policy of the Republic of Croatia 2006 – 2010“, according to which the results of research and development should be freely available to the public.The aim of this paper is to provide an overview of the Croatian scientific journals from the field of educational sciences available through open access on the Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK, and demonstrate how they can be found through EJOL database PERO search engine. Authors in this field, in Croatia and abroad, are encouraged to grasp open access initiatives and the many advantages of electronic journals which allow faster dissemination of scientific research results and the availability of knowledge in the field of educational sciences.

 Key words:  Croatian academe; databases; electronic journals; free access 

 ***** Sažetak Internet i World Wide Web potkraj 90-ih godina 20. stoljeća u SAD-u omogućili su promjene u oblikovanju i sistematizaciji elektroničkih časopisa kao jednoj od više vrsta informacijskih izvora, ali i u procesu objavljivanja znanstvenih informacija. U skladu s navedenim  promijenio se način znanstvenog komuniciranja, a vrijeme prijenosa informacije koje ne smije utjecati na njezinu kvalitetu postalo je od životne važnosti za cijelu znanstvenu zajednicu. Inicijative otvorenog pristupa potiču slobodan pristup znanstvenim radovima radi bržeg i jeftinijeg objavljivanja znanstvenog znanja uz obvezu zaštite autorskih prava i poštivanja etičkih načela znanstvenog publiciranja. Hrvatska je u  dokumentu «Znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske 2006. – 2010. godine» definirala politiku otvorenog pristupa radovima financiranim od države, prema kojem rezultati istraživanja i razvoja trebaju biti dostupni javnosti.Cilj ovoga rada je dati pregled hrvatskih znanstvenih časopisa u polju odgojnih znanosti u otvorenom pristupu dostupnih na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske  - HRČAK, te prikazati njihovu pretraživost u bazi EJOL i preko pretraživača PERO. Autore u tom području, u Hrvatskoj i šire, potiče se na razumijevanje inicijative otvorenog pristupa i niza prednosti elektroničkih časopisa koji omogućuju brže širenje rezultata znanstvenih istraživanja i dostupnost znanja u polju Odgojnih znanosti. Ključne riječi: baze podataka;  elektronički časopisi; slobodan pristup; hrvatska akademska zajednica 

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i4.441

Refbacks

  • There are currently no refbacks.