Student Participation in Bologna Process: A Case Study from Turkey/Sudjelovanje studenata u bolonjskom procesu: analiza turskog iskustva

Z. Ezgi Kahraman, A. Orçun Sakarya

Abstract


Abstract

Bologna Process studies in Çankaya University’s Interior Architecture Department (INAR), Turkey have been initiated in 2008. The goal of this study is to explore students’ perceptions about the new programme outcomes framed with the Turkish Higher Education Qualifications Framework and to provide a set of guidelines for the Bologna Process to be implemented. A questionnaire including semi-structured questions is conducted in the data collection process. Content analysis method is used in order to examine students’ perceptual outcomes. The findings of the study display that students’ perceptions underline the importance of the acquisition of knowledge, skills and competences in social, economic and managerial dimensions of the professional life. Results also reveal the need of students for the acquisition and use of communicative, collaborative and interdisciplinary aspects of the profession and their expectations on both theoretical and practical contents of INAR courses. Furthermore, this study which mainly followed a student-cantered approach concluded that it is also possible to generalize new programme outcomes through the active participation of students.   

Key words: perceptual attribute; programme outcomes; qualifications.

 

---

 

Sažetak

Studiranje prema bolonjskom procesu na Odsjeku za arhitekturu interijera (INAR) turskog Sveučilišta Çankaya počelo je 2008. Cilj ove studije jest istražiti percepcije studenata vezane uz nove programske ishode unutar okvira Turskog kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje te pružiti skup smjernica za provedbu bolonjskog procesa. U procesu prikupljanja podataka proveden je upitnik sastavljen od napola strukturiranih pitanja. Za ispitivanje percepcijskih ishoda studenata upotrijebljena je metoda analize sadržaja. Pokazalo se da studenti naglašavaju važnost usvajanja znanja, vještina i kompetencija u društvenim, ekonomskim i rukovoditeljskim dimenzijama profesionalnog života. Rezultati također otkrivaju potrebe studenata za usvajanjem i upotrebom komunikacijskih, suradničkih i interdisciplinarnih aspekata samog zanimanja, kao i očekivanja u pogledu kako teorijskog, tako i praktičnog sadržaja kolegija na Odsjeku za arhitekturu interijera. U ovoj studiji, koja je uglavnom slijedila pristup kojemu je student u središtu zanimanja, donesen je zaključak da je moguće generalizirati nove programske ishode aktivnim sudjelovanjem studenata.

Ključne riječi: percepcijski atributi; programski ishodi; kvalifikacijeFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i2.438

Refbacks

  • There are currently no refbacks.