Effectiveness of Web-Based Inset Programme: A Case Study / Učinkovitost mrežno utemeljenog programa stručnog usavršavanja (INSET ): Studija slučaja

Raşit Özen

Abstract


Abstract
This study aims to examine primary school teachers’ opinions about the effectiveness of the web - based INSET programme in which they had participated. The subjects were primary school teachers (n=83) working in the Bolu city centre in the spring semester of the 2008-2009 academic year. The qualitative data were collected using a semi - structured interview form. Content analysis and continuous comparison techniques were used to analyze the data collected and they were reported using frequency and percentage values. Even though teachers reported positive changes in their computer and Internet-related knowledge and skills, opinions, their uses in classroom activities, their pupils’ uses of these technologies, they pointed out some barriers regarding the implementation of what they have learned in the INSET programme.Key words: In-service training (INSET) programmes; primary school teachers; web-based in-service training (INSET) programmes 
---
Ova studija za cilj ima istražiti mišljenje učitelja primarnog obrazovanja o učinkovitosti stručnog usavršavanja u kojemu su sudjelovali putem mreže. Ispitanici su učitelji primarnog obrazovanja (n=83) zaposleni u gradskom središtu Boluu tijekom proljetnog semestra akademske godine 2008./2009. Kvalitativni podaci prikupljeni su uporabom polustrukturiranog  intervjua. Korištene su analiza sadržaja i tehnika kontinuirane poredbe da bi se analizirali prikupljeni podaci, te su prikazani kroz frekvencije i postotne vrijednosti. Iako su  nastavnici izvijestili o pozitivnim promjenama u vještinama i znanju uporabe računala i interneta, u stavovima, u uporabi interneta u nastavnim aktivnostima i u načinima na koji njihovi učenici koriste tu tehnologiju, istakli su i neke prepreke koje se tiču implementacije znanja stečenih u INSET programu.
Ključne riječi: mrežno utemeljeni (engl. web-based) programi stručnog usavršavanja, Programi stručnog usavršavanja (INSET), učitelji primarnog obrazovanja.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i1.436

Refbacks

  • There are currently no refbacks.