Artistic Abilities and General Self-Esteem of Students of Art Academies / Umjetničke sposobnosti i opće samopoštovanje studenata umjetničkih akademija

Ana Žulec, Marina Merkaš

Abstract


The first aim of this paper is to examine the correlation between artistic ability and general self-esteem and the second aim of the study is to examine gender differences in the self-perception of artistic ability among students of art academies. The study involved 215 students of art academies (140 female students; mean age 22.54) from Osijek and Zagreb. Students completed the adult version of the Arts Self-Perception Inventory (Vispoel, 1996) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). The results show that artistic abilities are significantly and positively related to self-esteem, with music, dance, and general skills having the highest correlation with a sense of self-worth. Male students rate themselves higher than female students in the field of music and drama, and female students compared to male students in the field of visual art skill. In the field of dance and general artistic ability, no gender differences were found.

Keywords: art; differences; female; male; self-perception.

 

---

 

Prvi je cilj ovoga rada istražiti korelacije između umjetničkih sposobnosti i općega samopoštovanja, dok je drugi cilj studije istražiti spolne razlike u percepciji vlastitih umjetničkih sposobnosti kod studenata umjetničkih akademija. U istraživanju je sudjelovalo 215 studenata umjetničkih akademija (140 studentica, prosječne dobi 22,54) iz Osijeka i Zagreba. Studenti su ispunili Inventar samoprocjene umjetničkih sposobnosti (Vispoel, 1996) i Rosenbergovu skalu samopoštovanja (Rosenberg, 1965). Rezultati su pokazali kako su umjetničke sposobnosti značajno pozitivno povezane sa samopoštovanjem, gdje glazbene i opće umjetničke sposobnosti pokazuju najviše korelacije s osjećajem vlastite vrijednosti. Studenti su percipirali svoje glazbene i glumačke sposobnosti boljima od studentica, dok su studentice percipirale svoje likovne sposobnosti boljima u odnosu na studente. U područjima plesa i općih umjetničkih sposobnosti nisu pronađene spolne razlike.

Ključne riječi: muškarci; razlike; samoprocjena; umjetnost; žene.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.