How Professional Efficacy Affects Professional Motivation and Professional Engagement in Teachers/Utjecaj profesionalne učinkovitosti na profesionalnu motivaciju i angažman učitelja

Sedat ALEV

Abstract


Abstract
The aim of this study was to examine the relation between teachers’ professional efficacy and professional engagement through the mediation of professional motivation. Based on data collected from 426 primary school teachers in Turkey, this research used the structural equation model approach and the bootstrap method to test the model. The results showed that teachers’ professional efficacy is a significant positive predictor of professional engagement, and that professional motivation had a fully mediating role between professional efficacy and professional engagement. Professional efficacy had an indirect effect on professional engagement through the mediation of professional motivation. The findings of this research also indicate that both professional efficacy and professional motivation are necessary for improving teachers’ performance through their professional engagement. The factors that positively influence teachers’ professional engagement include school administrators who promote the improvement of teachers’ professional efficacy by acting equally and fairly with the goal of increasing teachers’ professional motivation, directing and supporting them in their professional endeavours, and making them feel a part of the school.

---

Sažetak
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati odnos između profesionalne učinkovitosti i profesionalnoga angažmana učitelja putem profesionalne motivacije kao faktora medijacije. Na osnovi podataka sakupljenih od 426 osnovnoškolskih učitelja u Turskoj, u ovom istraživanju korišten je pristup strukturiranoga modeliranja i bootstrap metoda za testiranje modela. Rezultati su pokazali da je profesionalna učinkovitost učitelja značajan pozitivan prediktor profesionalnoga angažmana i da profesionalna motivacija u potpunosti djeluje kao posrednik između profesionalne učinkovitosti i profesionalnoga angažmana. Profesionalna učinkovitost imala je indirektan učinak na profesionalni angažman putem profesionalne motivacije. Rezultati ovoga istraživanja također pokazuju da su i profesionalna učinkovitost i profesionalna motivacija nužni za poboljšanje načina rada učitelja kroz njihov profesionalni angažman. Čimbenici koji mogu pozitivno utjecati na profesionalni angažman učitelja obuhvaćaju promociju povećanja efikasnosti učitelja koju potiče školska uprava, njezino djelovanje na bazi jednakosti i poštenja s ciljem povećavanja profesionalne motivacije učitelja, usmjeravanje i podršku za učitelje u njihovim profesionalnim nastojanjima te razvijanje osjećaja pripadnosti školi kod učitelja.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i4.4343

Refbacks

  • There are currently no refbacks.