Student Teachers' Opinion Regarding Personal Competencies for Teaching the Music Culture Class in Primary Education / Mišljenje studenata učiteljskih studija o vlastitim kompetencijama za realizaciju nastave glazbene kulture u primarnom obrazovanju

Tamara Jurkić Sviben, Biljana Jeremić, Ivana Paula Gortan-Carlin

Abstract


Teacher education studies are enrolled by the students who passed state graduation exam and have diverse general education. Based on the analysis of the enrolled students in the past decade and their foreknowledge from the fundamental musical literacy there is a limited number of students who were introduced to the fundamental musical literacy as well as any type of music performance. The aim of this work is to show the student-teachers’ opinion of the final year’s regarding the gained knowledge and skills for the realization of the Music culture teaching subject content. The research sample comprises Faculties of Teacher Education from Croatia and Serbia (N=320). The results are somewhat showing that most of the students do not consider themselves trained enough to perform a realization of the Music Culture teaching subject content. The results could also be interpreted by insufficient general music education teaching hours in general education curriculum as well as insufficient hours of music class in the study programs of the teacher faculties. The mentioned points out to the need for lifelong teacher education in the field of music and to revise study programs of teacher education faculties. It is also possible to think about the establishment of a music specialization studies for music training of primary education teachers so that future teachers could increase their music competencies for performing the Music culture subject content. 

Key word: methodology of music teaching; musical abilities; music art; musical literacy.

 

---

 

Studij učiteljskoga studija upisuju studenti koji su položili državnu maturu i imaju raznoliko opće obrazovanje. Na temelju analize podataka o upisanim studentima u proteklom desetljeću i njihova glazbenoga predznanja uočeno je postojanje ograničenoga broja studenata koji su upoznati s temeljnom glazbenom pismenošću kao i bilo kojom drugom vrsta glazbene izvedbe. Cilj je ovoga rada istražiti mišljenje studenata završnih godina učiteljskih studija u vezi sa stečenim znanjem i vještinama za realizaciju sadržaja predmeta Glazbena kultura. Uzorak čine studenti učiteljskih fakulteta iz Hrvatske i Srbije (N = 320). Rezultati donekle pokazuju da se većina studenata ne smatra dovoljno kompetentnima za realizaciju sadržaja nastavnoga predmeta Glazbena kultura. Rezultati bi se mogli tumačiti nedovoljnom satnicom nastave glazbe u općeobrazovnim kurikulima, kao i nedovoljnom satnicom nastave glazbe na studijskim programima učiteljskih fakulteta. Navedeno ukazuje na potrebu cjeloživotnog obrazovanja učitelja u području glazbe i reviziju studijskih programa učiteljskih fakulteta kao i na moguću uspostavu studija glazbene specijalizacije za glazbenu izobrazbu učitelja primarnoga obrazovanja s ciljem osnaživanja glazbenih kompetencija učitelja za izvođenje sadržaja predmeta Glazbena kultura.

Ključne riječi: glazbena pismenost; glazbene sposobnosti; glazbena umjetnost; metodika nastave Glazbene kulture.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.