The Influence of Physical Exercise on 5th Grade Primary School Students’ Academic Performance in Physical Education Classes / Utjecaj tjelesnoga vježbanja na školski uspjeh učenika 5. razreda osnovnih škola iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura

Zivorad Milenovic, Goran Lapat, Milos Hadzi Vidakovic

Abstract


Keeping in mind the significant difference in physical exercise in PE lessons between the fifth and younger primary school grades, the goal of this paper was to identify the influence of physical exercise on students’ academic performance at the end of the first term and the school year. Furthermore, the paper sought to examine if this influence changes depending on students’ gender and the location of the school they attend. The research was conducted at the end of the 2018/2019 school year on a sample of 114 fifth-graders from primary schools in the northern Kosovo region. A data recording sheet and a Scaler (SS - PEC) (a = .832) were used to collect data on students’ academic performance. The obtained data were analysed by descriptive statistics, Wilcoxon test, the two-way analysis of variance, and linear correlation. The results of the research showed that students’ physical exercise causes significant improvement of student academic performance in PE class at the end of the school year, compared to the end of the first school term, both for male and female students. The influence of physical exercise on the academic performance of students in physical education classes at the end of school term and at the end of the school year is different depending on the location of the primary school students attend. The two-way analysis of variance found that students from families that support physical exercise achieve better results in physical education classes, which is more pronounced in male students than in female students, and in students who come from urban areas, compared to those from rural areas. Linear correlation has shown that student motivation for physical exercise significantly affects student academic success in physical education classes.

Key words: curriculum; syllabus; motivation; individual sports; team sports

 

---

 

Cilj rada je da utvrdi utjecaj tjelesnog vježbanja koje se u nastavi tjelesnog odgoja u 5. razredu osnovne škole značajno razlikuje od nastave tjelesnog odgoja u nižim razredima osnovne škole, na uspjeh učenika na polugodištu i kraju školske godine i da se utjecaj tjelesnog vježbanja učenika na njihov uspjeh u nastavi tjelesnog odgoja na polugodištu u na kraju školske godine razlikuje u odnosu na spol učenika i područja gdje se nalazi osnovna škola koju učenici pohađaju. Istraživanje je sprovedeno na kraju školske 2018/2019., na uzorku od 114 učenika 5. razreda osnovnih škola na području sjevera Kosova. Za prikupljanje podataka o uspjehu učenika, korištena je evidencijska lista. Podaci prikupljeni istraživanjem, obrađeni deskriptivnom statistiko, Vilkinsonovim testom i testiranjem jednakosti varijance za dvije zavisne varijable. Rezultati istraživanja su pokazali da tjelesno vježbanje učenika doprinosi višem uspjehu na kraju školske godine od uspjeha na polugodištu. Rezultati su pokazali da uspjeh učenika u nastavi tjelesnog odgoja na polugodištu i na kraju školske godine podjednako zavisi o tjelesnom vježbanju učenika muškog i ženskog spola. Prema mjestu gdje se nalazi osnovna škola koju učenici pohađaju, uspjeh učenika u nastavi tjelesnog odgoja različito zavisi od tjelesnog vježbanja učenika na polugodištu, u odnosu na njihov uspjeh na kraju školske godine.

Ključne riječi: nastavni plan, nastavni program, motivacija, individualni sportovi, kolektivni sportovi


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i3.4332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.