Antecedents of University Entrepreneurship: Empirical Evidence from Serbian Public Universities / Prethodnice sveučilišnoga poduzetništva: empirijski dokazi sa srpskih državnih sveučilišta

Sladjana Benković, Miloš Milosavljević, Željko Spasenić, Aleksandra Jovanović

Abstract


The aim of this paper is to portray the effects of individual entrepreneurial orientation of the faculty (professors, teaching assistants and researchers) on entrepreneurial outcomes and outputs of Serbian higher education institutions. Particular objective of the paper is to examine and explore how research mobilization, unconventionality, industry collaboration and university policies affect entrepreneurial outcomes – joint research agreements, contractual agreements, consulting activities, establishment of spin-offs and patenting. For this purpose, primary data were collected at Serbian public universities. In total, 552 respondents correctly fulfilled the questionnaire specifically designed to meet the purpose of the study. The results indicate that entrepreneurial orientation plays a statistically significant role in entrepreneurial outcomes. However, entrepreneurial orientation is more important in commercial than non-commercial research outcomes.

Key words: entrepreneurial university; technology transfer; third mission; Serbian universities


---


Cilj je ovoga rada prikazati utjecaj individualne poduzetničke orijentacije akademika (profesora, asistenata i istraživača) na poduzetničke ishode srpskih institucija visokoga obrazovanja. Posebna zadaća ovoga rada bila je ispitati i istražiti kako pokretanje istraživanja, nekonvencionalnost, suradnja s industrijom i sveučilišna politika djeluju na rezultate u poduzetništvu – zajedničke istraživačke sporazume, ugovorna istraživanja, aktivnosti savjetovanja, osnivanje tvrtki kćeri (spin-off) i patentiranje. Za tu svrhu sakupljeni su primarni podatci na srpskim državnim sveučilištima. Ukupno je 552 ispitanika točno ispunilo upitnike osmišljene za potrebe ovoga istraživanja. Rezultati pokazuju da poduzetnička orijentacija ima statistički značajnu ulogu u poduzetničkim ishodima te da je poduzetnička orijentacija važnija u komercijalnim nego u nekomercijalnim istraživačkim ishodima.

Ključne riječi: poduzetničko sveučilište; prijenos tehnologije; treća misija; srpska sveučilišta


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.