Interculturalism in Croatian Education: Literature Review / Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj: Pregled literature

Marija Sablić, Andrea Migles, Višnja Rajić

Abstract


As a scientific and practical approach to cultural diversity, interculturalism implies a positive and active relationship between groups and individuals who are different from each other in certain characteristics (national, ethnic, racial, religious, gender, and other). The education system plays a significant role in practicing and implementing interculturalism. Intercultural education is a teaching model that encompasses the implementation of constructive dialogue, understanding different cultures, equality of all citizens, and freedom to form one’s identity. The aim of this paper is to provide a systematic review of Croatian scientific and professional literature on intercultural education in Croatia. The review of the literature consists of the analysis of 28 papers containing relevant information and knowledge on the research topic. As the observed papers consider different aspects of intercultural education, these aspects were divided into several areas, for the purpose of clarity and analysis: Intercultural competence, Interculturalism in teaching, Intercultural curriculum, Intercultural sensitivity and social distance, and Interculturalism in teaching Music.

Key words: identity, interculturalism, intercultural approach, education, systematic literature review


---


Interkulturalizam kao znanstveni i praktični pristup kulturnoj raznolikosti podrazumijeva pozitivan i aktivan odnos između skupina i pojedinaca koji se međusobno razlikuju prema određenim obilježjima  (nacionalne, etničke, rasne, religijske, spolne i druge razlike). U ostvarivanju ideje interkulturalnosti značajnu ulogu ima odgojno-obrazovni sustav. Odgoj i obrazovanje za interkulturalnost predstavlja model poučavanja koji uključuje stvaranje konstruktivnog dijaloga, razumijevanje različitih kultura, jednakopravnost svih građana te slobodno formiranje identiteta. Cilj je rada pružiti sustavni pregled domaće znanstvene i  stručne literature o interkulturalnom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj. U radu se razmatra teorijsko određenje interkulturalizma i bliskih mu pojmova, kao i interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju. Sustavnim pregledom literature analizirano je 28 radova koji sadrže relevantne informacije i spoznaje o istraživanoj temi. Budući da radovi razmatraju različita područja interkulturalnog odgoja i obrazovanja, u svrhu preglednosti i analize podijeljeni su u nekoliko područja: Interkulturalna kompetencija, Interkulturalizam u nastavi, Interkulturalni kurikulum, Interkulturalna i osjetljivost i socijalna distanca te Interkulturalizam u nastavi glazbe.

Ključne riječi: identitet, interkulturalizam, interkulturalni pristup, odgoj i obrazovanje, sustavni pregled literatureFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i4.4314

Refbacks

  • There are currently no refbacks.