Musical Activities in Early Childhood Education Textbooks / Glazbene aktivnosti u udžbenicima za obrazovanje u ranom djetinjstvu

Judith Sánchez-Marroquí, Gregorio Vicente-Nicolás

Abstract


The main aim of this study is to analyse musical activities and treatment of music in early childhood education textbooks. The sample comprised 2200 activities in textbooks from leading publishing houses in Spain. This information was collected through an instrument elaborated ad hoc articulated in five sections: (1) textbook data; (2) activity identification data; (3) activity planning; (4) content areas for the activities and (5) resources and materials. Exploratory statistics were used for the descriptive analysis and confirmatory statistics for the univariate, bivariate and multivariate analysis. The results of this research showed large differences in the musical planning of publishing houses; the most current textbooks had more musical sessions and activities; activities which used music as an end in itself were more common than those used as a resource; the most developed content areas by publishers were movement/dance and listening; and finally, concerning resources and materials, half of the activities referred to the use of CDs, but the incorporation of musical digital games was very low.

Keywords: Early Childhood Education; music education; music syllabus; textbook


---


Glavni cilj ovoga istraživanja bio je analizirati glazbene aktivnosti i obradu glazbe u udžbenicima za obrazovanje u ranom djetinjstvu. Uzorak se sastojao od 2200 aktivnosti iz udžbenika koje su tiskale vodeće izdavačke kuće u Španjolskoj. Informacije su prikupljene koristeći instrument koji je u ovome slučaju opisao pet domena: (1) podatci o udžbenicima; (2) podatci za prepoznavanje aktivnosti; (3) planiranje aktivnosti; (4) sadržaji aktivnosti te (5) sredstva i materijali. Istraživačka statistika korištena je za deskriptivnu analizu dok je potvrdna statistika korištena za univarijatnu, bivarijatnu i multivarijatnu analizu. Rezultati ovoga istraživanja ukazali su na velike razlike u planiranju glazbenih aktivnosti s obzirom na izdavačke kuće; aktualni udžbenici sadržavali su više glazbenih jedinica i aktivnosti; aktivnosti koje su se koristile glazbom koja je sama sebi svrha učestalije su od aktivnosti koje glazbu koriste kao resurs; područja sadržaja koja su izdavači najviše razvili su pokret/ples i slušanje; konačno, s obzirom na izvore i materijale, polovica aktivnosti upućivala je na korištenje CD-ova, dok je uključivanje glazbenih digitalnih igara vrlo niska.

Ključne riječi: glazbeno obrazovanje; nastavni plan za glazbeni; rani odgoj i obrazovanje; udžbenik


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4247

Refbacks

  • There are currently no refbacks.