Language Learning and Roma Pupils – the Case of Slovenia / Učenje jezika i romski učenici – primjer Slovenije

Sasa Jazbec, Branka Čagran, Alja Lipavic Oštir

Abstract


Abstract

The paper comprises a theoretical discussion and an empirical investigation of how Roma pupils position, perceive and assess Slovene as a language, and how successfully they learn Slovene as the official language and the language of the environment, as well as foreign languages (German and English) compared to non-Roma students. In the first part of the paper, theoretical considerations on the current (foreign) language learning tendencies, on the official status of both Slovene and Romani in Slovenia, and on the influential didactic (foreign) language-learning concept are presented and substantiated by an extensive quantitative empirical study, which includes a third of all Roma pupils in Slovenia. The study yielded both the expected results and highly interesting additional findings, which will require a thorough analysis by experts and education providers alike, and consequently may lead to certain fundamental changes in (foreign) language learning concepts.

Key words: children in Slovenia; empirical study; (foreign) language learning; Roma pupils

---

Sažetak

 

Ovaj rad prikazuje teorijsku raspravu i empirijsko istraživanje o tome kako romski učenici rangiraju, shvaćaju i procjenjuju slovenski kao jezik, kako uspješno mogu naučiti slovenski kao službeni jezik i jezik okoline, te kako uspješno mogu naučiti i strane jezike (njemački i engleski) u usporedbi s učenicima koji nisu Romi. U prvome dijelu rada prikazana su teorijska razmišljanja o aktualnim tendencijama u učenju stranoga jezika, o službenome položaju slovenskoga i romskoga jezika u Sloveniji, te o utjecajnom didaktičkom pojmu učenja (stranoga) jezika. Ta razmišljanja potkrijepljena su opsežnim kvantitativnim empirijskim istraživanjem koje je obuhvatilo jednu trećinu svih romskih učenika u Sloveniji. Istraživanje je dovelo do očekivanih rezultata i vrlo zanimljivih dodatnih rezultata koji zahtijevaju detaljnu analizu stručnjaka i svih uključenih u obrazovne aktivnosti, a u konačnici mogu dovesti do određenih temeljnih promjena u pojmovima o učenju (stranoga) jezika.

Ključne riječi: djeca u Sloveniji, empirijsko istraživanje, učenje (stranoga) jezika, romski učenici


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i3.417

Refbacks

  • There are currently no refbacks.