Measuring Academic Vocabulary Breadth and Depth in Upper-Elementary School Students / Mjerenje širine i dubine akademskoga vokabulara učenika viših razreda osnovne škole

Vedrana Gnjidić, Gordana Keresteš, Anita Peti-Stantić

Abstract


 

This study analyzes a newly developed measure for assessing the knowledge of general academic vocabulary in upper-elementary school students in Croatia. This researcher-designed instrument assesses students’ command of synonymy and the limits of collocational use as a proxy for academic vocabulary breadth and depth. Elementary school students in the 5th, 6th, and 7th grade participated in the study (N = 152, 69,7% girls). In addition to the newly developed measure for assessing general academic vocabulary, students completed the Mill Hill Vocabulary Scales, a standardized measure of general vocabulary knowledge. The results show that the newly developed instrument for measuring general academic vocabulary knowledge is reliable and valid—it has adequate internal consistency, is sensitive to the expected age and gender differences in vocabulary, and correlates highly with the results obtained by the Mill Hill Vocabulary Scales. This new instrument could fill the gap in academic vocabulary-related research since the currently available vocabulary assessment measures in Croatian do not focus on this particular register. More specifically, our new measure could be used to evaluate various types of academic vocabulary interventions in schools.

Key words: collocations; general academic vocabulary; synonymy


---


U ovom se radu analizira novorazvijena mjera procjene poznavanja općega akademskog vokabulara učenika viših razreda osnovne škole u Hrvatskoj. Njome se procjenjuje poznavanje sinonima (kao mjera širine vokabulara) i ograničenja kolokacijske upotrebe (kao mjera dubine vokabulara) unutar općega akademskog registra. U istraživanju su sudjelovali učenici petog, šestog i sedmog razreda osnovne škole (N = 152, 69,7 % djevojčica). Osim mjere općega akademskog vokabulara, učenici su ispunili i Mill Hill ljestvice rječnika, standardiziranu mjeru općega vokabulara. Rezultati pokazuju da je novi instrument za mjerenje poznavanja općega akademskog vokabulara pouzdan i valjan—ima dobru unutarnju konzistentnost, osjetljiv je na očekivane dobne i spolne razlike u dubini i širini vokabulara te visoko korelira s rezultatima dobivenim na Mill Hill ljestvicama rječnika. Ova bi nova mjera mogla popuniti prazninu u istraživanju akademskoga vokabulara jer nekoliko trenutačno dostupnih mjera procjene vokabulara na hrvatskom jeziku ne testira specifično taj segment, te bi se mogla koristiti za evaluaciju različitih intervencija usmjerenih na razvoj akademskoga vokabulara u školama.

Ključne riječi: kolokacije; opći akademski vokabular; sinonimi


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i4.4145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.