Lifelong Learning and Older People in the Context of ICT / Cjeloživotno učenje i osobe starije životne dobi u kontekstu IKT-a

Renata Možanić, Zlatko Bukvić

Abstract


Global aging of the population occupies the attention of numerous professions, as it is the key reason for the increased share of old people. Demographic data also indicate a trend of further growth. Existing and upcoming generations of elders are influenced by numerous changes that have immediate involvement in the way and the quality of their life. These changes, associated with biological and psychological factors, occur in the context of the existing and changing attitude of society towards age and aging. Since many changes are not directly influenced by societal will, they cannot be resisted or stopped. However, society can adapt to them and take its stand towards these changes.

Upcoming elders are expected to change the perspective of a traditionally vulnerable and dependent group by using all scientific, professional and technological advances, into the perspective of active societal participants who change and enrich the society in which they live. The potential for adaptation, active and successful aging rests on lifelong learning opportunities. Modern technologies, especially the use of ICT, combined with the needs and motivation of the elderly, allow for adjusting the form, way, time and place of learning. Lifelong learning is correlated with the assessment of the subjective well-being of the elderly and with the general quality of life and aging.

Key words: active aging, lifelong learning, ICT, quality of life

 

---

 

Starenje populacije na globalnoj razini zaokuplja pažnju brojnih profesija, a ključni je razlog povećanje udjela starih osoba. Demografski podatci ukazuju na trend daljnjega rasta. Postojeće i nadolazeće generacije starih pod utjecajem su brojnih promjena koje imaju neposredni utjecaj na način i kvalitetu njihova života. Ove su promjene povezane s biološkim i psihološkim čimbenicima događaju u kontekstu postojećega i promjenjivoga odnosa društva prema starosti i starenju. Mnogim se promjenama ljudi ne mogu oduprijeti ili ih zaustaviti jer nisu pod utjecajem njihove volje, ali im se mogu prilagoditi i prema tim promjenama zauzeti stajalište. Od nadolazećih starih očekuje se da perspektivu tradicionalno ranjive i ovisne skupine, koristeći sva znanstvena, stručna i tehnološka dostignuća, promijene u perspektivu aktivnih sudionika koji društvo u kojemu žive mijenjaju i obogaćuju. Potencijal za prilagodbu, aktivno i uspješno starenje počiva na mogućnostima cjeloživotnoga učenja. Suvremenim su tehnologijama, a posebno upotrebom IKT-a, u kombinaciji s potrebama i motivacijom starih moguće prilagodbe u odnosu na oblik, način, vrijeme i mjesto učenja. Cjeloživotno se učenje dovodi u korelacije s procjenom subjektivne dobrobiti starih i općenito s kvalitetom života i starenja.

Ključne riječi: aktivno starenje; cjeloživotno učenje; ICT, kvaliteta života


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i4.4132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.