Age and residential differences in future primary school teachers' perception of teaching in higher education and the correlation with life satisfaction / Dobne i rezidencijalne razlike procjene kvalitete sveučilišne nastave budućih učitelja primarnoga obrazovanja i povezanost sa zadovoljstvom životom

Lidija Miočić

Abstract


This work provides insight into student/future primary education teachers' evaluation of course quality in higher education and its connection to life satisfaction. In the summer semester of academic year 2018/1019, the research was implemented with the goal of determining age and residential differences in evaluation of teaching quality and its connection with life satisfaction of future primary education teachers. The participants (N=294) were students of teacher education studies at the Faculty of Teacher Education in Zagreb (departments in Zagreb and Čakovec) and at the Faculty of Education of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. Student Course Experience Questionnaire (Ginns et al., 2007) and Satisfaction with Life Scale were utilised (Diener et al., 1985). The results indicate differences in evaluation of course quality in higher education with regard to students' place of residence and university they attend. Students who reside in urban areas assess the quality as higher. Students at Josip Juraj Strossmayer University in Osijek evaluate teaching quality as higher than students at the University of Zagreb. The research did not yield differences in evaluation of course quality at universities with regard to students' age. Besides, a positive correlation between student course experience and life satisfaction was found, but no statistically significant difference in life satisfaction was determined considering students' place of residence and age, nor with regard to university they attend.

Key words: curriculum; students; student course experience.

 

---

 

U radu se daje uvid u procjenu kvalitete sveučilišne nastave budućih učitelja primarnoga obrazovanja i njezinu povezanost sa zadovoljstvom životom. U ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja dobnih i rezidencijalnih razlika u procjeni kvalitete nastave i povezanosti sa zadovoljstvom životom budućih učitelja primarnoga obrazovanja. Ispitanici (N = 294) bili su studenti učiteljskih studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Središnjica u Zagrebu i Odsjek u Čakovcu) i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Korišteni su Upitnik studentskih iskustava nastave (Ginns, Prosser i Barrie, 2007) i Skala zadovoljstva životom (Diener, Emmons, Larsen i Griffin, 1985). Rezultati istraživanja ukazuju na razlike u procjeni kvalitete sveučilišne nastave s obzirom na prebivalište studenata i s obzirom na sveučilište koje pohađaju. Studenti s prebivalištem u gradskoj sredini kvalitetu nastave procjenjuju boljom. Studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku procjenjuju kvalitetu nastave boljom od studenata Zagrebačkoga sveučilišta. Istraživanjem se nisu pokazale razlike u procjeni kvalitete sveučilišne nastave s obzirom na dob studenata. Istraživanje je pokazalo pozitivnu povezanost između studentskih iskustava nastave i zadovoljstva životom, ali se pokazalo kako ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu životom s obzirom na prebivalište i dob studenata, kao ni s obzirom na sveučilište koje pohađaju.

Ključne riječi: kurikul; studenti; studentska iskustva nastave


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i2.4019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.