Comparison of High School Students’ Personality Traits in the Helping Professions and Those of General Education / Usporedba dimenzija ličnosti srednjoškolaca pomagačkog i općeg usmjerenja

Sven Zenko

Abstract


Abstract
The primary aim of the research is the comparison of personality traits defined by the five factor model of male and female high school students enrolled in secondary medical schools and general education secondary schools. Since they have chosen a helping profession, the hypothesis is that female and male students of secondary medical schools will achieve higher results on the agreeableness scale with no statistically significant differences on other scales. The hypothesis is based on the results of similar research studies, which indicate that individuals prefer a type of occupation that corresponds to their personality traits. The research was carried out on a sample of 203 male and female students, 102 from secondary medical schools and 101 from general education secondary schools. Personality traits were assessed with the Croatian version of the BFQ. The questionnaire was administered anonymously in a group setting during regular school hours. The obtained results were analyzed using a simple variance analysis (ANOVA). The results confirmed the initial expectations; medical school students achieved statistically significant higher results on the agreeableness scale in relation to their general education secondary school counterparts.
Key words: BFQ; five factor model; personality traits; professional interests

---

Sažetak

Cilj istraživanja je usporedba dimenzija ličnosti, definiranih petofaktorskim modelom, učenica i učenika srednje medicinske škole, gimnazijalki i gimnazijalaca. S obzirom na to da su se odlučili za pomagačko zanimanje, pretpostavka je da će učenice i učenici srednje medicinske škole postizati više rezultate na ljestvici ugodnosti, dok na ostalim ljestvicama neće biti statistički značajnih razlika. Hipoteza se temelji na rezultatima sličnih istraživanja koja upućuju na to da pojedinci preferiraju tip zanimanja koji se podudara s njihovim osobinama ličnosti. Istraživanje je provedeno na ukupno 203 učenice i učenika. Njih 102 polazilo je medicinsku školu, a 101 je bio iz gimnazije. Za procjenu dimenzija ličnosti korišten je hrvatski oblik BFQ upitnika. Upitnik je primijenjen anonimno, skupno, na satu razredne nastave. Za provjeru dobivenih rezultata korištena je jednostavna analiza varijance. Rezultati su potvrdili očekivanje jer su učenice i učenici koji se obrazuju za pomagačko zanimanje imali statistički značajno više rezultate na ljestvici ugodnosti u odnosu na svoje gimnazijske vršnjake. 

Ključne riječi: BFQ; dimenzije ličnosti; petofaktorski model; profesionalni interesi.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.397

Refbacks

  • There are currently no refbacks.