International Mobility and the Quality of Life of Foreign Students in the City of Zagreb / Međunarodna mobilnost i kvaliteta života stranih studenata u gradu Zagrebu

Filip Cirkvenčić, Jelena Lončar

Abstract


This paper primarily sought to determine the overall satisfaction with the quality of life of foreign students in the City of Zagreb who, as participants in higher education mobility, come to study at the University of Zagreb. The paper defines the following terms: student mobility, exchange programmes (Erasmus+, CEEPUS and bilateral agreements) as well as prerequisites for the development of mobility. Part of the paper deals with the concept of quality of life of exchange students, including an analysis of some challenges they encounter during mobility, but also the advantages and positive aspects of coming to the University of Zagreb. The case study in which the City of Zagreb is presented in this analysis is based on a survey of foreign students to determine satisfaction with the quality of life in Zagreb, or whether there are significant geographical differences in their responses, given which area (region) of Europe they come from. The results of this research could be used in the creation of strategic documents and documents on international mobility and activity plans of higher education institutions regarding foreign students involved in student exchange in Croatia.

Keywords: bilateral agreement; CEEPUS; Erasmus survey research.

 

---

 

Ovim radom nastojalo se primarno utvrditi ukupno zadovoljstvo kvalitetom života stranih studenata u gradu Zagrebu, koji kao sudionici visokoškolske mobilnosti dolaze na studije visokih učilišta u Zagrebu. U radu su definirani sljedeći pojmovi: mobilnost studenata, programi razmjene (Erasmus+, CEEPUS i bilateralne suradnje) kao i preduvjeti za razvoj mobilnosti. Dio rada odnosi se na koncept kvalitete života studenata na razmjeni uključujući i analizu nekih od izazova na koje nailaze tijekom mobilnosti, ali i prednosti i pozitivne strane dolaska na Sveučilište u Zagrebu. Studija slučaja za koju je u ovoj analizi prikazan grad Zagreb, temelji se na provedenom anketnom istraživanju stranih studenata kako bi se utvrdilo zadovoljstvo kvalitetom života u Zagrebu, odnosno postoje li značajnije geografske razlike u odgovorima anketiranih s obzirom na to iz kojeg područja (regije) Europe dolaze. Rezultati ovoga istraživanja mogli bi se koristiti prilikom stvaranja strateških i dokumenata o međunarodnoj mobilnosti te plana aktivnosti visokih učilišta za strane studente na studentskoj razmjeni u Hrvatskoj.

Ključne riječi: anketno istraživanje; bilateralna suradnja; CEEPUS; Erasmus


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i2.3958

Refbacks

  • There are currently no refbacks.