The Effects of Learning Journals on Reflective Ability and Metacognitive Learning: the Attitudes of Graduate Students in an English Language Teaching Methodology Course / Učinci portfolija na sposobnost refleksije i metakognitivno učenje: stavovi studenat

Servet Celik

Abstract


Abstract

The efficacy of reflective writing in stimulating critical thinking and developing metacognitive awareness has been widely recognized; yet, in spite of the clear benefits provided by reflective tools such as learning journals, the ultimate success of such activities largely depends on whether or not learners are receptive to their use. In the Turkish educational system, where a student-centred, constructivist approach to learning is still a novel practice, it may be especially difficult to implement reflective writing successfully. Thus, in this action research project, the investigator decided to explore the attitudes of Turkish graduate students in an English Language Teaching Methodology course towards the use of learning journals as a reflective tool. The findings indicate that, after some initial resistance, most of the participants found reflective writing to be an effective learning strategy. In light of the participants’ views, some suggestions are offered concerning the implementation of reflective writing in contexts where students may not be familiar with the process of reflection.

Key words: action research; constructivism; critical thinking; learning diaries; metacognitive skills; reflective writing

 

---

 

 

Sažetak

Široko je priznata učinkovitost refleksivnog pisanja kada je riječ o poticanju kritičkog mišljenja i stvaranju metakognitivne svjesnosti; unatoč jasnim prednostima alata za refleksiju kao što su portfoliji, krajnji uspjeh tih aktivnosti ipak uvelike ovisi o tome jesu li učenici skloni njihovoj upotrebi ili nisu. U turskom obrazovnom sustavu, u kojemu je konstruktivistički pristup učenju s učenikom u središtu zanimanja još uvijek nova praksa, može biti osobito teško uspješno primijeniti refleksivno pisanje. Stoga je u ovom akcijskom istraživanju autor odlučio istražiti stavove turskih studenata diplomskog studija u sklopu kolegija Metodika nastave engleskog jezika o korištenju portfolija kao alata za refleksiju. Rezultati pokazuju da je, nakon početnog otpora, većina ispitanika otkrila refleksivno pisanje kao učinkovitu strategiju učenja. U svjetlu njihovih gledišta ponuđeni su neki prijedlozi u vezi s primjenom refleksivnog pisanja u kontekstima u kojima studenti možda nisu upoznati s procesom refleksije.

Ključne riječi: akcijsko istraživanje; konstruktivizam; kritičko mišljenje; metakognitivne vještine; portfoliji; refleksivno pisanje

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i3.388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.