Schools and Promotion of Innovation / Škole i promicanje inovacije

Franc Cankar, Tomi Deutsch, Blaž Zupan, Stanka Setnikar Cankar

Abstract


Abstract
The global economic crisis has demonstrated that Slovenia is lagging behind the more organised and globally competitive states as measured by a number of important indicators, and has exposed its lack of adequate strategies and policies to improve the situation. This paper presents findings on the work of enterprise circles and the current state of Slovenian primary schools in respect of the promotion of creativity, innovation and entrepreneurship. It examines those factors within schools and the broader local environment that can promote or hinder the development of creativity, innovation and entrepreneurship among pupils. The objectives are clarified by research approaches that connect empirical data to those social circumstances that affect how the issue is understood and how stakeholders explain it. The findings indicate a lack of awareness of how important it is to create links between the education system and the labour market. Teachers who have participated in activities to promote the development of creativity and innovation are more critical of their schools, while pupils still find it difficult to express themselves differently within the school system.
Key words: enterprise circles; primary school; pupils; teachers

---

Sažetak
Globalna ekonomska kriza pokazala je da Slovenija kasni za bolje organiziranim i globalno kompetitivnim državama, što je vidljivo iz mjerenja nekoliko važnih indikatora, a otkriven je i nedostatak odgovarajućih strategija i smjerova s pomoću kojih bi se situacija popravila. U radu su prikazani rezultati rada gospodarstvenih krugova i trenutno stanje osnovnih škola u Sloveniji s obzirom na promidžbu kreativnosti, inovaciju i enterprise. Proučeni su oni čimbenici unutar škola i šire lokalne okoline koji mogu promicati ili sputavati razvoj kreativnosti, inovaciju i poduzetništvo među učenicima. Ciljevi su pojašnjeni u pristupima istraživanju koje povezuju empirijske podatke s onim društvenim okolnostima koje utječu na razumijevanje tog pitanja. Rezultati ukazuju na nedostatak informiranosti o tome koliko je važno stvoriti veze između obrazovnog sustava i tržišta rada. Nastavnici koji su sudjelovali u aktivnostima koje promiču razvoj kreativnosti i inovacije puno su kritičniji prema svojim školama, dok se učenicima u okviru školskog sustava još uvijek teško izjašnjavati na drukčiji način.
Ključne riječi: gospodarstveni krugovi; nastavnici; osnovna škola; učenici


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.