KINEZIOLOŠKA EDUKACIJA – BUDUĆNOST CIVILIZACIJE

Vadimir Findak

Abstract


Govoreći o naslovljenoj temi, te istodobno vodeći brigu o njezinom mogućem i potrebnom doprinosu glavnoj temi, tj. „Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije“, u radu se s jedne strane razmatra čime je determinirana kineziološka edukacija u suvremenim uvjetima života i rada, poglavito s aspekta odgoja i obrazovanja, a druge strane se ukazuje na agregate kineziološke edukacije, odnosno na njezin mogući doprinos budućnosti civilizacije.

Shodno tome, najprije se kineziološka edukacija stavlja u kontekst svijeta i vremena u kojem živimo, poglavito s aspekta promjena izazvanih procesima globalizacije i njihova utjecaja na život i rad suvremenog čovjeka. Potom se ukazuje na strateške globalne probleme današnjice, kao što su npr. zdravlje, odgoj i obrazovanje, slobodno vrijeme i dr., osobito s aspekta njihova utjecaja na najmlađe i mlade. U nastavku se problematiziraju kineziološke implikacije poglavito s motrišta kineziološke edukacije, kineziološkog odgojno-obrazovnog područja i kineziološke kulture to jest njihova odgovora na izazove suvremene civilizacije.

U tom pogledu posebna pozornost u radu je poklonjena strateškim pravcima kineziološke edukacije danas za što kvalitetniju budućnost civilizacije, i to ne samo s aspekta njezine uloge u odgoju i obrazovanju djece, učenika i mladeži, nego naglašeno s aspekta doprinosa kineziološke edukacije čuvanju i unapređivanju njihova zdravlja. U tom korpusu čimbenika, poglavito s adrese sve prisutnijeg motoričkog inaktiviteta, kod svih dobnih skupina, najmlađih i mladih, koji je uzrokom njihovih brojnih zdravstvenih tegoba, autor je osobitu pažnju poklonio odgovorima kineziologije i kineziološke edukacije na civilizacijske izazove današnjice kao zalog za bolju budućnost civilizacije. Od onih koji se odnose na suvremenu konfiguraciju kineziološkog znanstvenog i stručnog polja, kineziološke kompetencije, paradigmu kurikula kineziološkog odgojno-obrazovnog područja, kineziološke kulture, stjecanje potrebite kineziološke pismenosti, preko poduzimanja primjerenih kinezioloških intervencija, izobrazbe i stručnog usavršavanja budućih stručnih kadrova, do definiranja standarda kineziološke profesije u skladu s novim i bitno promijenjenim uvjetima života i rada i dr. Dakako, sve to prvenstveno s ciljem pripreme i osposobljavanja najmlađih i mladih za njihovu što efikasniju adaptaciju na izazove današnjice, kako bi sutra što uspješnije na izazove civilizacije budućnosti.

Kineziologija i kineziološka edukacija spremno su dočekali izazove današnje civilizacije, što im omogućava da sigurno koračaju u budućnost. S obzirom da je primjerena tjelesna aktivnost conditio sine qua non ljudske opstojnosti već danas, a za očekivati je da će sutra biti još i više, držimo da se ciljevi civiliziranog društva bez kineziološke edukacije ne mogu realizirati ne samo danas, nego niti u budućnosti. To, uz ostalo, iz razloga što nitko nije toliko zdrav, da bi imao pravo živjeti nezdravo!

Ključne riječi: prezentna konfiguracija kineziološkog znanstvenog i stručnog polja, izazovi suvremene civilizacije, kineziološka pismenost, motorički inaktivitet, kineziološka edukacija, budućnost civilizacije

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3725

Refbacks

  • There are currently no refbacks.