Comparison of Teachers and Teaching Assistants' Perspective of Necessary Teaching Assistant Competences /Usporedba perspektiva učitelja i pomoćnika u nastavi o potrebnim kompetencijama za poslove pomoćnika u nastavi

Ljiljana Igrić, Mateja Marinić, Ana Maljevac

Abstract


This study is a part of the project titled “The Role of Teaching Assistants from the Perspective of Teachers and Teaching Assistants”, conducted by Lifelong Learning Centre IDEM and the Centre for Inclusive Support IDEM. The aim of this research was to determine what teachers and teaching assistants view as necessary competences of teaching assistants and to analyse them in accordance with the inclusive education approach. The qualitative research method was used and focus group interviews with 69 participants (40 teachers and 29 teaching assistants) were conducted in primary schools in three Croatian cities. Transcribed focus group interviews, general questionnaire data and school documentation provided the empirical base for qualitative data analysis. Framework analysis was used to achieve a more in-depth look into teachers and teaching assistants’ viewpoints regarding necessary teaching assistant competences. The results show that the examined perspectives of teachers and teaching assistants only partly coincide, and more so when it comes to personal than professional competences of teaching assistants. The fact is that teachers and teaching assistants have to cooperate during the teaching process. Therefore, they should  have a clear idea of what an assistant’s role is and what personal and professional competences they should have in an inclusive classroom. It can be expected that the results of this study, conducted 10 years after teaching assistants were introduced into the Croatian education system, will be used in legal regulation of the teaching assistant profession.

Key words: competences of teaching assistants; education; qualitative research

 

---

 

Ovoje istraživanje dio projekta „Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive nastavnika i pomoćnika u nastavi“ koji su proveli Učilište za obrazovanje odraslih IDEM i Centar inkluzivne potpore IDEM. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kompetencije pomoćnika u nastavi iz perspektive ove dvije skupine djelatnika u školama i analizirati ih u skladu s inkluzivnim pristupom odgoju i obrazovanju. U tu svrhu provedeno je kvalitativno istraživanje primjenom intervjua s fokusnim grupama sa 69 sudionika (40 učitelja i 29 pomoćnika u nastavi) u osnovnim školama tri grada u Hrvatskoj. Transkribirani materijal intervjua s fokusnim grupama, podatci općih upitnika i školska dokumentacija čine empirijsku građu za kvalitativnu analizu podataka. Za dublji uvid u perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi o potrebnim komptencijama pomoćnika primijenjena je analiza unaprijed definiranih okvira ili tema. Utvrđeno je da se perspektive učitelja i pomoćnika samo u jednom dijelu podudaraju i to više u odnosu na osobne nego profesionalne kompetencije potrebne za rad pomoćnika. Činjenica je da se radi o učiteljima i pomoćnicima u nastavi, neposrednim suradnicima u procesu poučavanja, koji trebaju imati jasnu sliku što je uloga pomoćnika i koje su im potrebne, kako profesionalne, tako i osobne kompetencije za rad u inkluzivnom razredu. Očekuje se da će se prilikom zakonskog reguliranja zanimanja pomoćnik u nastavi i organizacije rada u školi, voditi računa o nalazima ovoga istraživanja provedenoga nakon što su pomoćnici već više od 10 godina prisutni u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi.

Ključne riječi: inkluzivno obrazovanje; kompetencije pomoćnika u nastavi; kvalitativno istraživanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i2.3700

Refbacks

  • There are currently no refbacks.