Orienteering as a Means of Promoting Cross – curricural in Teaching: Status and Perspectives / Orijentacijsko trčanje u funkciji interdisciplinarnosti u nastavi: stanje i perspektive

Marija Lorger, Zdenko Braičić

Abstract


Orienteering as a sporting and competitive as well as recreational and educational activity is increasingly being carried out by various sports associations, hikers and other amateur sportspeople. Its implementation involves class and subject teachers in schools, especially those involved in the GLOBE programme. The aim of this paper is to examine the presence of orienteering or some of its elements in the school and subject plans and programmes  of  both lower and higher grades of primary as well as secondary schools in the Republic of Croatia, and a possible role of orienteering in  promoting cross-curricular teaching. Because of the desire to supplement the teaching methods and forms of work with more work outside the classroom, the purpose of this paper is to contribute to forming a justified demand for incorporating orienteering in the primary school curriculum in Croatia. Since orienteering is particularly significant from the point of view of Geography and Physical Education teaching, the existing curricula of the two subjects have been analysed to identify possible cross-curricular links. This paper presents the results of the research conducted in 2017 and 2018 on a sample of 146 Geography and Physical Education teachers from Croatia. The results indicate that teachers are familiar with these activities. Although they recognize the potential in terms of the wish to integrate some contents  into teaching plans and programmes, as well as contribute to cross-curricular teaching, the content of orienteering is implemented very rarely or not at all  in primary, and even less, in secondary schools. The results of this research also point to the lack of class and subject teacher competences and their poor knowledge of this area.

Key words: correlation; Geography; orienteering; out-of-classroom teaching; Physical Education.

 

Orijentaciju kao sportsko-natjecateljsku, rekreacijsku ili edukacijsku aktivnost sve učestalije provode različite sportske udruge, planinari i drugi rekreativci. U njezinu provođenju sudjeluju iučitelji i nastavnici u školama, naročito onima uključenim u GLOBE program.Cilj rada je ispitati uključenost orijentacijskog trčanja ili nekih njegovih sadržaja u programe rada škola i predmeta u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama Republike Hrvatske te moguću ulogu orijentacijskog trčanja u poticanju interdisciplinarnosti u nastavi. Zbog želje za upotpunjavanjem nastavnih metoda i oblika rada većom količinom rada izvan učionice, svrha rada je pridonijeti oblikovanju argumentiranog zahtjeva za ugrađivanje orijentacijskog trčanja u kurikul osnovne škole u Hrvatskoj. Budući da je orijentacijsko trčanje naročito značajno s gledišta nastave Geografije i Tjelesne i zdravstvene kulture, radi identificiranja njihovih korelacijskih veza analizirani su postojeći nastavni programi dvaju predmeta. U radu se iznose i rezultati istraživanja provedenog 2017. i 2018. godine na uzorku  od 146 učitelja i nastavnika Geografije i Tjelesne i zdravstvene kulture iz Hrvatske. Rezultati ukazuju da su učitelji upoznati s ovom aktivnošću pa iako prepoznaju njezin potencijal u smislu želje za njenom ugradnjom u planove i programe rada kao i doprinos međupredmetnoj korelaciji, sadržaji orijentacijskog trčanja se vrlo rijetko ili uopće ne provode u osnovnim, a još manje u srednjim školama. Rezultati ovog istraživanja također su ukazali na nedostatak kompetencija učitelja i nastavnika i njihovo nesnalaženje u ovom području. 

Ključne riječi: Geografija, korelacija, orijentacija, rad izvan učionice, Tjelesna i zdravstvena kultura
Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3545

Refbacks

  • There are currently no refbacks.