Mandala Patterns in Nature-As Incentives for Artistic Expression and Possible Development of the Intuitive Nature of Awareness in a Preschool Child/ Mandalni obrasci u prirodi-kao poticaji za likovno izražavanje te mogući razvoj intuitivne naravi svijesti

Petra Vidović, Stjepko Rupčić

Abstract


Vitally creative forces in nature enable growth leaving in their material manifestations reflections - matrices. In nature, one of the most remarkable one is the central composition of the (natural) mandala. The article is referred to the known attributes of the mandala - for the purposes of treatment, potentially establishing balance between the four functions of consciousness: intuition, feeling, sensation and thinking, that brings human to wholeness and a harmonious and balanced relationship with the self. The results of research conducted with preschool children are presented, which, as incentives for artistic expression, use mandala compositions. The paper shows that a creative gene of the character of nature through the matrix of the mandala can be associated with the ability to successfully motivate child's attention and to encourage performing art work by observation, with the help of the psyche structure developed in humans since birth and which children intuitively experience.

 

artistic expression; consciousness; intuition

 

Životno kreativne sile u prirodi omogućuju rast ostavljajući u svojim materijalnim manifestacijama odraze - matrice. U prirodi jedna od najupečatljivijih je centralna kompozicija (prirodne) mandale. U članku se govori o poznatim atributima mandale - za svrhe liječenja, potencijalno se uspostavlja ravnoteža između četiri funkcije svijesti: intuicije, osjećaja, senzacije i mišljenja, koji dovode čovjeka do cjelovitosti te skladnog i uravnoteženog odnosa s jastvom. Prikazani su rezultati provedenog istraživanja s djecom vrtićke dobi koji kao poticaje za likovno izražavanje koriste mandalne kompozicije. U radu je prikazano kako stvaralački gen same naravi prirode kroz matricu mandale može biti povezan s mogućnošću uspješnog motiviranja dječje pažnje i poticanja na izvođenje radova po promatranju, zahvaljujući strukturi psihe koja se  u čovjeku razvija od rođenja i koju djeca intuitivno doživljavaju.

intuicija; likovno izražavanje; svijest


 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3453

Refbacks

  • There are currently no refbacks.