Gender and Age Differences in Attitudes of Serbian Pupils toward Physical Education Lessons and their Preferences Regarding Lesson Organisation/Spolne i dobne razlike u stavovima srbijanskih učenika prema nastavi Tjelesne kulture i njihovim preferencijama

Bojan Mašanović

Abstract


Abstract This research has been conducted with the aim of evaluating gender and age differences in attitudes of Serbian students toward Physical Education lessons and their preferences regarding lesson organisation. The sample of 542 students was divided into 4 subsamples: 140 female primary school pupils (13.51±0.41) and 129 male primary school pupils (13.47±0.33) from grade seven, and 134 secondary school female pupils (16.49±0.36) and 139 secondary school male pupils (16.44±0.37) from grade two. For the purpose of the research, the subjects voluntarily filled in two standardised questionnaires. ANOVA was used to determine significant differences in attitudes toward Physical Education lessons between pupils of different age and of different gender, while a Chi-square test was used to determine significant differences in pupils’ preferences regarding Physical Education lesson organisation. The results showed that primary school pupils had significantly more positive attitudes toward Physical Education lessons in relation to secondary school pupils, and that younger pupils prefer gender-based organisation of lessons which changes with respect to age and gender. Key words: lessons; primary and secondary schools; Serbia.
---

Sažetak Ovo istraživanje provedeno je s ciljem ispitivanja spolnih i dobnih razlika u stavovima srbijanskih učenika prema nastavi Tjelesne kulture i njihovim preferencijama prema načinu organizacije nastave. Uzorak od 542 učenika podijeljen je na 4 poduzorka: 140 učenica (13,51±0,41) i 129 učenika (13,47±0,33) sedmih razreda osnovnih škola, 134 učenice (16,49±0,36) i 139 učenika (16,44±0,37) drugih razreda srednjih škola. Kako bi se postigla svrha istraživanja, ispitanici su dobrovoljno popunili dva standardizirana upitnika. Za određivanje značajnosti razlika u stavovima prema nastavi Tjelesne kulture između učenika različitog uzrasta i različitoga spola koristila se ANOVA, a za ispitivanje značajnosti razlika u preferencijama učenika prema načinu organizacije nastave na satu Tjelesne kulture koristio se hi kvadrat test. Rezultati su pokazali da učenici osnovnih škola imaju značajno pozitivnije stavove prema nastavi Tjelesne kulture u odnosu na učenike srednjih škola i da mlađi učenici pokazuju više preferencija prema nastavi organiziranoj u spolno homogenim grupama, nasuprot starijim učenicima koji se radije opredjeljuju za rad u spolno mješovitim grupama. Zaključak ovog istraživanja jest da se stavovi srbijanskih učenika prema nastavi Tjelesne kulture i njihove preferencije prema načinu organizacije nastave na satu mijenjaju s uzrastom i u odnosu na pripadnost spolu.Ključne riječi: nastavni sat; osnovne i srednje škole; Srbija.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i1.3440

Refbacks

  • There are currently no refbacks.