Quantitative and Qualitative Characteristics of Motor Skills of Preschool Children/Kvantitativna i kvalitativna obilježja motoričkih sposobnosti djece predškolske dobi

Danimir Mandić, Vladan Pelemiš, Danica Džinović, Dejan Madić, Filip Kojić

Abstract


The research was  conducted with the aim  of using experimental methods, scientifically determine whether an additional physical exercise program in regular working conditions of a preschool institution could result in significant changes in the motor skills of preschool children with an average age of 6.21±0.56 years. There were enrolled a total of 64 pre-school children,  girls (n=28) and boys (n=36) of preparatory preschool  groups in preschool "Čukarica" in Belgrade.  A preexperimental  research plan was used, specifically  a  single-group design,  pretest-posttest. A sample of  measuring instruments  of motor skills was compiled according to a reduced theoretical model (Kurelić et al., 1975; Gredelj et al., 1975) taken from the research of Bala & Popovic (2007). The experimental factor was realized with a total of 48 terms of 35 minutes and lasted for a 24-week time interval. The results of the  study indicate that the quantitative changes in the final measurement are reflected in the repetitive force of the  torso and coordination in favor of better average values of the boys. Two hypothetical motor factors were isolated on initial and final measurements, which can still be interpreted as one general Motor Factor. Qualitative changes in the structure of both extracted factors on the final measurement were not observed. The authors believe that a regular physical education program in pre-school institutions is not sufficient for a preparatory preschool group, and that additional kinesiological activities achieve better results in the mechanism for structuring the movement and regulating the duration of excitation, especially if it is directed towards the development of biotic motor knowledge. On the other hand, they believe that newer and more meaningful solutions must be found in terms of differentiated physical exercise programs for children, and that only such solutions could lead to qualitative changes in the structure of isolated factors.

Key words: coincidence of factor saturation; differences; kinesiological activities; motor skills; pre-school children.

 

Istraživanje je provedeno s ciljem znanstvenog  utvrđivanja da li dodatan program tjelovježbe u redovitim uvjetima rada predškolske ustanove može rezultirati značajnim promjenama u motoričkim sposobnostima djece predškolske dobi s prosječnom dobi od 6,21±0,56 godina. Uključeno je ukupno 64 djece predškolske dobi, djevojčica (n=28) i dječaka (n=36) predškolskih skupina u predškolskoj ustanovi "Čukarica" u Beogradu. Upotrijebljen je pre-eksperimentalni plan istraživanja, konkretno dizajn jedne skupine, pretest-posttest. Uzorak motoričkih mjernih instrumenata sastavljen je prema reduciranom teorijskom modelu (Kurelića i sur., 1975; Gredelja i sur., 1975) uzeti iz istraživanja Bale i Popovića (2007). Eksperimentalni faktor bio je realiziran s ukupno 48 termina od po 35 minuta i trajao je u vremenskom intervalu od 24 tjedna. Rezultati istraživanja pokazuju da se kvantitativne promjene u finalnom mjerenju odražavaju u repetitivnoj snazi trupa i koordinaciji u korist boljih prosječnih vrijednosti dječaka. Izolirana su dva hipotetska motorička faktora na inicijalnom i finalnom mjerenju, koji se mogu interpretirati još uvijek kao jedan i to Generalni motorički faktor. Nisu opažene kvalitativne promjene u strukturi oba ekstrahirana faktora na finalnom mjerenju. Autori smatraju da redoviti program tjelesnog odgoja u predškolskim ustanovama nije dovoljan za pripremnu predškolsku skupinu, te da dodatne kineziološke aktivnosti daju bolje rezultate u mehanizmu za strukturiranje pokreta i reguliranju trajanja ekscitacije, posebno ako je usmjeren na razvoj biotskog motoričkog znanja. S druge strane, oni vjeruju da se u smislu diferenciranih programa tjelesnih vježbi za djecu treba pronaći novije i značajnije rješenje, a samo takva rješenja mogu dovesti do kvalitativnih promjena u strukturi izoliranih faktora.

Ključne riječi: kineziološke aktivnosti; motoričke sposobnosti; predškolska djeca; razlike; usklađenost faktorskih zasićenje.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.