Survey of Collective Intelligence as Interdisciplinary Phenomenon / Istraživanje kolektivne inteligencije kao interdisciplinarnog fenomena

Đurđa Soleša-Grijak, Dragan Soleša

Abstract


Abstract
While people have been talking about collective intelligence for decades, new communication technologies, particularly Web 2.0, allow now for huge numbers of people to work together in new ways. The great success of systems like Google and Wikipedia suggest that it is now the right time for their further development. The aim of this study was to determine which form of collective Web intelligence was used by young people through Web 2.0 applications. The sample (N=103) in this study comprised young people aged 20 to 30. The Evaluation scale of use of Web 2.0 applications was applied in this research. The results showed that young people use collective intelligence based on collaboration through Web 2.0 applications. Presenting the analysis of applications that are most frequently used, the paper suggests possible ways to use Web 2.0 in social learning in order to obtain the best effect in different types of environment.Key words: social learning; Web 2.0; youth.
---
Sažetak
Dok ljudi već desetljećima govore o kolektivnoj inteligenciji, nove komunikacijske tehnologije, pogotovo Web 2.0 alati, sada već golemom broju korisnika omogućuju suradnički rad na mnoge načine. Velik uspjeh sustava poput Google-a i Wikipedije upućuje na činjenicu da je sada došao pravi trenutak za njihovo daljnje unapređenje. Cilj ovoga istraživanja bio je odrediti koje oblike kolektivne web-inteligencije koriste mladi primjenom Web 2.0 alata. Uzorak (N=103) u ovom istraživanju činili su mladi u dobi od 20 do 30 godina. U istraživanju je primijenjena Skala za procjenu korištenja Web 2.0 alata. Rezultati su pokazali da mladi upotrebljavaju kolektivnu inteligenciju koja se temelji na suradnji putem Web 2.0 aplikacija. Prikazom analize aplikacija koje se najčešće koriste, ovaj rad daje prijedloge mogućih načina upotrebe Web 2.0 alata u društvenom učenju kako bi se ostvario najbolji učinak u različitim vrstama okoline. Ključne riječi: društveno učenje; mladi; Web 2.0.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i1.334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.