Examining Multi-Dimensional Life Satisfaction as a Predictor of Loneliness and Self-Esteem / Istraživanje višedimenzionalnog životnog zadovoljstva kao prediktora usamljenosti i samopoštovanja

Abdullah Isıklar

Abstract


Abstract

The aim of this study was to determine correlations between the multi-dimensions of life satisfaction (self-esteem, friend, school, environment, family, self) and self-esteem by considering loneliness as a dependent variable. The sample consisted of 448 secondary school students; 208 (46.4%) of them were male and 240 (53.6%) of them were female students. For this purpose, Obesity Determinant Measure, Multidimensional Student Life Satisfaction Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale were used. It was concluded that the Multidimensional Student Life Satisfaction Scale predicted loneliness negatively. Obesity, being sometimes a handicap for life satisfaction, also predicted loneliness negatively for this population. A negative correlation between self-esteem and loneliness was estimated; regarding the sub-dimensions, negative correlations were found between friend, school, environment, family, self, and loneliness. 

Key words: adolescents; life satisfaction; obesity; subjective well-being. 


*****
Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti korelacije između više dimenzija životnog zadovoljstva (samopoštovanje, prijatelji, škola, sredina, obitelj i vlastito ja) i samopoštovanja, razmatrajući usamljenost kao zavisnu varijablu. Uzorak se sastojao od 448 srednjoškolaca, od kojih 208 (46.4%) učenika i 240 (53.6%) učenica. Korišteni su: Mjera za određivanje pretilosti, Višedimenzionalna ljestvica učenikova životnog zadovoljstva i Rosenbergova ljestvica za procjenu samopoštovanja. Prema našim rezultatima, zaključeno je da višedimenzionalna ljestvica učenikova životnog zadovoljstva čini negativni prediktor usamljenosti. Pretilost, ponekad nedostatak kada je riječ o životnom zadovoljstvu, negativno predviđa usamljenost među učenicima koji su činili uzorak. Utvrđena je negativna korelacija između samopoštovanja i usamljenosti, kao što je utvrđena negativna korelacija između sporednih varijabli prijatelji, škola, sredina, obitelj i vlastito ja i usamljenosti.  

Ključne riječi: adolescenti; životno zadovoljstvo; pretilost; subjektivno blagostanje 

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i4.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.