A Look at a Small Classroom in a Big University: Through a Metaphor, Vividly / Živopisni pogled u malu učionicu na velikom sveučilištu: uz pomoć metafore

Larisa Nikitina, Fumitaka Furuoka

Abstract


Abstract
In educational research literature there are two influential metaphors about learning. They describe this process as either "acquisition" or "participation" (Sfard, 1998). These metaphors have been widely used by scholars, researchers and educators. However, the students' perspectives on learning have been underexplored. This article addresses this gap in research literature and examines metaphors about learning created by a group of foreign language learners in a big public university in East Malaysia. The findings indicate universality of people's perceptions about learning and reveal the presence of both the "acquisition" and "participation" metaphors in the students' images. The study considers the implications of the findings for language pedagogy.
Key words: educational metaphors; foreign language education; student-produced metaphors.

---

Sažetak

U literaturi o istraživanjima u odgoju i obrazovanju postoje dvije utjecajne metafore o učenju, prema kojima se učenje opisuje ili kao ,,usvajanje'' ili kao ,,sudjelovanje''  (Sfard, 1998). Njima se uvelike koriste znanstvenici, istraživači i pedagozi, ali je slika o učenju iz perspektive učenika nedovoljno istraživana. Ovaj se rad bavi upravo tim nedostatkom u literaturi te razmatra metafore o učenju koje je oblikovala skupina polaznika nastave stranog jezika na jednom velikom sveučilištu u Maleziji.  Rezultati ukazuju na univerzalnost predodžbi o učenju i otkrivaju postojanje obje metafore u stajalištima učenika. Istraživanje uzima u obzir njihove implikacije u nastavi jezika. 

Ključne riječi: metafore u nastavi; metafore koje su proizveli učenici; nastava stranog jezika.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i1.327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.