The Impact of Information Technologies on Preschool Child Development / Utjecaj informacijskih tehnologija na razvoj predškolske djece

Svetlana Anđelić, Zoran Čekerevac, Nikola Dragović

Abstract


Abstract 
The purpose of this paper is to introduce the reader to the impact of information technologies, primarily personal computers, on preschool child development from all aspects: pedagogical, psychological, sociological and medical. Furthermore, the paper discusses some of the main obstacles towards the application of information technologies. The research was conducted with the aim to gather opinions and suggestions from parents and preschool teachers on the (un)warranted use of personal computers in preschool upbringing and education, with particular emphasis on the possibility of computer use in preschools. The research procedure and results are presented in detail. Taking into account all four aspects (pedagogical, psychological, sociological, and medical) of the influence of new information technologies on preschool child development, the authors have concluded that the use of new technologies carries significant advantages, provided the use is adequate, targeted, and only supplementary. Key words: computerphilia; e-book; innovation; Instant Messenger Generation; modernization
---
Sažetak 
Cilj je ovoga rada upoznati čitatelja s utjecajem informacijskih tehnologija, prije svega osobnih računala, na sve vidove razvoja predškolske djece: pedagoški, psihološki, društveni  i zdravstveni. Nadalje, u članku se raspravlja o nekima od glavnih zapreka upotrebi informacijskih tehnologija. Istraživanje je provedeno kako bi se prikupili stavovi i prijedlozi roditelja i odgojitelja o (ne)opravdanoj upotrebi osobnih računala u predškolskom odgoju i obrazovanju, s osobitim naglaskom na upotrebu računala u vrtićima. Metodologija i ishodi istraživanja detaljno su prikazani. Uzimajući u obzir sva četiri vida utjecaja informacijskih tehnologija na predškolsku djecu (pedagoškog, psihološkog, društvenog i zdravstvenog), autori zaključuju da nove tehnologije donose bitne prednosti ako se upotrebljavaju na odgovarajući način, ciljano i kao dodatno sredstvo.Ključne riječi: e-knjiga; generacija pošiljatelja izravnih poruka (instant messenger generation); inovacija; modernizacija; zaljubljenost u računala (computerphilia)

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i1.325

Refbacks

  • There are currently no refbacks.