Teaching Vocabulary to Pupils in the First Gradeof Primary School: An Experimental Approach/Poučavanje vokabulara učenika u prvom razredu osnovne škole: eksperimentalni pristup

Zorica Vladimir Cvetanović, Veljko Brborić

Abstract


Abstract 

Vocabulary teaching includes enriching vocabulary, learning and using words, and has a great influence on language development. The aim of this paper is the review of the designed experimental programme for vocabulary teaching, which influences the enrichment of pupils’ vocabulary. The experimental programme was designed according to the types of lexical exercises, and it is applied in native language teaching. The sample of the experiment of parallel groups included pupils in the first grade of primary school (N = 110). The experimental programme for vocabulary teaching was realized within three months with three or four lexical exercises a week. After the completion of the programme, there was a test, which had the purpose of diagnosing the difference between the pupils in the experimental and control group. The results showed a statistically significant difference between the control and experimental group in the following vocabulary items: adjective, noun, verb, synonyms, antonyms, diminutives, and composing words out of the given letters. There were no differences between groups in composing words out of the given word. This research shows that the preparation of a detailed programme for vocabulary teaching influences the enrichment of pupils’ vocabulary in the first grade of primary school.

Key words: experimental programme for vocabulary teaching; lexical exercises; pupils’ vocabulary; vocabulary enrichment.


---


Sažetak

Poučavanje vokabulara uključuje obogaćivanje rječnika, učenje i upotrebu riječi te ima velik utjecaj na razvoj jezika u djece. Cilj ovoga rada jest preispitati eksperimentalni program koji je izrađen za poučavanje vokabulara, a koji utječe na obogaćivanje dječjeg rječnika. Eksperimentalni program izrađen je u skladu s vrstama leksičkih zadataka i primjenjuje se u nastavi materinskog jezika. Uzorak paralelnih grupa koje su sudjelovale u eksperimentu sastojao se od učenika prvoga razreda osnovne škole (N = 110). Eksperimentalni program poučavanja vokabulara proveden je tijekom tri mjeseca, a učenici su imali tri ili četiri leksička zadatka tjedno. Nakon završetka provedbe programa, proveden je test čija je svrha bila utvrditi razliku između učenika u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika između kontrolne i eksperimentalne grupe u sljedećim dijelovima vokabulara: pridjevima, imenicama, glagolima, sinonimima, antonimima, umanjenicama i slaganjem novih riječi od slova neke ponuđene riječi. Istraživanja pokazuju da priprema detaljnog programa za poučavanje vokabulara utječe na obogaćivanje rječnika učenika u prvom razredu osnovne škole. 

Ključne riječi: eksperimentalni program za poučavanje vokabulara; leksički zadaci; vokabular učenika; obogaćivanje rječnika. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i2.3140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.