Pre-service Preschool Teachers’ Opinions on Technology Education in Kindergarten / Mišljenja studenata predškolskog odgoja o tehnološkom obrazovanju u predškolskim ustanovama

Darjo Zuljan

Abstract


Abstract
Participation in a technological society demands deep and critical understanding of technology and its impact on each individual, the environment and society. Achieving technological literacy has become an imperative of national policies; hence, the role of education and adequate teacher training has become vital. In recent years, research in technology education has begun incorporating studies of pre-schools, but technology education in pre-schools still remains less studied. The research focuses on technological literacy of pre-service pre-school teachers. Most of them think that technology, technology education and knowledge are very important for pre-school teachers even if they consider their aptitudes to be low. Part-time students, in comparison to full-time students, exhibit higher technological literacy and more highly assess the impact of everyday technological environment on the lives of individuals, the need for technological knowledge in the lives of modern people, the importance of technology education in kindergarten, the importance of technological knowledge for quality professional work of pre-school teachers, the importance of technology education during their study at the faculty, and their own competencies in the technological field.
Key words: full-time students; part-time students; technological literacy.
---
Sažetak
Život u društvu u kojemu tehnologija zauzima važno mjesto zahtijeva duboko i kritičko razumijevanje tehnologije i njezina utjecaja na svakog pojedinca, okolinu i društvo. Postizanje tehnološke pismenosti postao je imperativ nacionalnih politika; stoga je uloga obrazovanja, uz adekvatno osposobljavanje učitelja, iznomno važna. Posljednjih godina istraživanja u području tehnološkog obrazovanja uključuju i istraživanja vezana uz predškolski odgoj i obrazovanje, ali poučavanje tehnologije u predškolskim ustanovama još se uvijek nedovoljno istražuje. Istraživanje je usmjereno na tehnološku pismenost studenata programa predškolskog odgoja. Većina studenata smatra da su tehnologija, tehnološko obrazovanje i znanje iznimno važni za odgojitelje, iako svoje sposobnosti u navedenom području ocjenjuju niskima. Izvanredni studenti, za razliku od redovnih, pokazuju veću tehnološku pismenost i daju veću važnost utjecaju svakodnevnog tehnološkog okruženja na živote pojedinaca, potrebi za tehnološkim znanjem u životu modernog čovjeka, važnosti tehnološkog obrazovanja u predškolskim ustanovama, važnosti tehnološkog znanja za kvalitetan profesionalni rad odgojitelja, važnosti tehnološkog obrazovanja tijekom studija i svojim kompetencijama u području tehnologije.
Ključne riječi: izvanredni studenti; redovni studenti; tehnološka pismenost.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i4.3099

Refbacks

  • There are currently no refbacks.