An Investigation of Students’ Interactivity in the Classroom and within Learning Management System to Improve Learning Outcomes / Istraživanje o interaktivnosti studenata u učionici i interaktivnosti studenata u sustavu za upravljanje učenjem s ciljem pob

Dokun Oluwajana, Muesser Nat, Samson Fadiya

Abstract


Abstract


This study developed a conceptual framework on interactivity in the classroom, interactivity within Learning Management System (LMS), student engagement and satisfaction as four key underlying factors that will enhance learning outcomes. Furthermore, the study investigates interactivity in the classroom and within LMS with respect to student engagement, student satisfaction and its impact on educational learning outcome. Data were collected using a structured questionnaire. Based on the survey data from 178 respondents, SEM was employed to assess the model. We also experimentally assessed the relationship between the variables of the model by employing SEM method. However, the findings indicate that high interactivity in the classroom has a positive influence on student engagement and student satisfaction towards improving student learning outcomes. Also, the study shed more light on the moderate level of interactivity within the LMS by the student and pointed out which areas should be improved. The result further indicates the importance of interactivity in the educational environment and points to the need for more interactivity in the learning space of educational institutions.


Key words: classroom; interactivity; learning outcomes; Learning Management System; university.


---


Sažetak


U ovom istraživanju izrađen je konceptualni okvir o interaktivnosti studenata u učionici, interaktivnosti studenata u sustavu za upravljanje učenjem, sudjelovanju studenata u nastavi i njihovu zadovoljstvu nastavom. To su bila četiri ključna čimbenika koja vode boljim ishodima učenja. Nadalje, istraživanjem se ispitala i interaktivnost u učionici i interaktivnost u sustavu za upravljanje učenjem s obzirom na sudjelovanje studenata u nastavi, njihovo zadovoljstvo nastavom i utjecaju koji sve navedeno ima na obrazovne ishode. Podaci su prikupljeni s pomoću strukturiranog upitnika i utemeljeni na obradi podataka dobivenih od 178 ispitanika. Za procjenu modela primijenjena je SEM metoda. Također smo eksperimentalno procijenili i vezu među varijablama unutar modela s pomoću SEM metode. Međutim, rezultati pokazuju da velika količina interaktivnosti u učionici ima pozitivan utjecaj na sudjelovanje studenata u nastavi i na njihovo zadovoljstvo, a da to sve vodi boljim ishodima učenja. Istraživanje je također razjasnilo i umjerenu interaktivnost među studentima u sustavu za upravljanje učenjem te istaknulo područja koja je potrebno doraditi. Taj rezultat pokazuje i važnost interaktivnosti u obrazovnom okruženju i ističe potrebu za većim stupnjem interaktivnosti u okruženju za učenje u obrazovnim institucijama. 


Ključne riječi: učionica, interaktivnost, ishodi učenja, sustav za upravljanje učenjem, sveučilišteFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i1.3085

Refbacks

  • There are currently no refbacks.