Prevalence of Aggressive and Prosocial Behavior of Preschool Children in Relation to Family Structure / Prevalencija agresivnih i prosocijalnih ponašanja djece predškolske dobi u odnosu na strukturu obitelji

Tihana Kokanović, Siniša Opić

Abstract


AbstractThe aim of this study was to determine whether there are differences among preschool children pertaining to the exhibition of aggressive and prosocial behavior in relation to family differences. The survey was conducted using the assessment scale for aggressive and prosocial behavior in preschool children PROS / AG (Žužul & Vlahović- Štetić, 1992). The scale consists of 20 variables making up 2 subscales, namely aggressive and prosocial behavior, which are the most common reactions of children in the kindergarten. The sample consisted of children from pre-schools in the Sisak- Moslavina County (N = 669). Mann Whitney test results confirm that there is no difference between only children and children with siblings in relation to the prevalence of manifesting aggressive and prosocial behavior. Also, no differences were found between children from single-parent and two-parent families in the prevalence of those behaviors.Key words:  family structure; prosocial and aggressive behavior; preschool institutions.---SažetakCilj je ovog istraživanja bio utvrditi postoji li razlika među djecom predškolske dobi u manifestiranju agresivnih i prosocijalnih ponašanja s obzirom na strukturu obitelji. Ispitivanje je provedeno  s pomoću Skale procjene agresivnog i prosocijalnog ponašanja djece predškolske dobi PROS/AG (Žužul i Vlahović-Štetić, 1992). Skala se sastoji od 20 čestica koje čine 2 subskale:  agresivno ponašanje i prosocijalno ponašanje, a koje  predstavljaju najčešće reakcije djece u dječjem vrtiću. Uzorak ispitanika činila su djeca predškolskih ustanova Sisačko-moslavačke županije (N=669). Rezultati Mann Whitney testa potvrđuju da ne postoji razlika između djece jedinaca i onih koji imaju braću i sestre u prevalenciji manifestiranja agresivnih i prosocijalnih ponašanja. Također nisu potvrđene razlike među djecom iz jednoroditeljskih obitelji i djece koja žive s oba roditelja u prevalenciji manifestiranja navedenih oblika ponašanja.Ključne riječi: struktura obitelji; prosocijalno i agresivno ponašanje; predškolske ustanove.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3064

Refbacks

  • There are currently no refbacks.