Kinesiology Culture in the Education of the Modern Child / Kineziološka kultura u odgoju i obrazovanju suvremenog djeteta

Ivan Prskalo

Abstract


AbstractContemporary lifestyle has significantly changed compared to that in the past. The role of educational systems, which are a kind of social leverage, is to provide responses to the changes that have affected the younger generations of today because that is what their preparation for life really implies. The response to challenges of the modern life, which are also reflected in the life of every human from the earliest and most vulnerable age, is the kinesiology content, which can reduce any negative repercussions of such a state through increased physical activity. An individual has no power to change the living conditions, but (s)he has the power to adjust and to optimally respond to them. By stressing the positive effects of exercise, an emphasis is also placed on the comprehensiveness in relation to the development of environmental and ethical awareness, and the culture of leisure time while simultaneously ensuring optimal number of hours of Kinesiology culture at all levels of education.Key words: child; education; kinesiology; kinesiology culture; upbringing.---SažetakNačin života danas je znatno promijenjen u odnosu na način života u prošlosti. Zadaća obrazovnih sustava, svojevrsnih društvenih poluga, jest dati odgovore na promjene koje će zahvatiti i sadašnje najmlađe generacije, jer je to smisao njihove pripreme za život. Odgovor na izazove suvremenog svijeta, koji se nužno odražavaju na život čovjeka od najranije i najranjivije dobi, jest kineziološki sadržaj koji uz povećani aktivitet može umanjiti negativne posljedice takvog stanja. Pojedinac nema moć promjene životnih uvjeta, ali ima moć prilagodbe i optimalnog odgovora. Naglašavajući pozitivne učinke vježbanja, ističe se i sveobuhvatnost u odnosu na razvoj ekološke, etičke svijesti i kulture slobodnog vremena, uz istodobno imperativno osiguranje optimalne satnice kineziološke kulture na svim razinama odgoja i obrazovanja.Ključne riječi: kineziologija, kineziološka kultura, odgoj, obrazovanje, dijete.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3063

Refbacks

  • There are currently no refbacks.