How to Introduce Change to Classroom Management and Discipline / Kako uvoditi promjene u upravljanje razredom i disciplinom

Sanja Bilač, Dubravka Miljković

Abstract


AbstractClassroom Management and Discipline (CMD) is an important area of teaching for which according to teachers’ assessment, they have not being adequately trained for. Reflective practice is considered an effective approach to classroom management and discipline and enables a critical reflection on educational practice. Instead of focusing exclusively on implementing a classroom management strategy, by adopting reflective practice the teacher raises awareness of different ways of thinking, behaving and acting. The teacher also identifies opportunities for introducing changes to educational practice and develops professionally. Taking into account that the process of (self-)reflection is demanding, that the knowledge and experience of Croatian teachers in how to implement reflective practice and introduce changes is insufficient, it is assumed that the Reflective Practice Guide can strongly support both its implementation and the teachers’ professional development. The aim of this paper was to establish the correlation between the self-assessment of teachers’ professional competence in classroom management and discipline on the one hand, and the self-assessment of the support provided by the Guide on the other. The purpose of the Guide is to introduce changes in practice in line with the stated level of awareness of reflective practice in the reflection-on-reflection stage. A total of 111 classroom and subject teachers participated in the study. A professional development seminar was organized for teachers (the agenda was announced on the official website of the Education and Teacher Training Agency). The teachers attended a plenary lecture on classroom management and discipline and a workshop on reflective practice, and implemented reflective practice in their classrooms for a month using the Guide as support. Research results indicate that there is a statistically significant positive correlation between the self-assessment of professional competence in classroom management and discipline and the self-assessment of the support provided by the Reflective Practice Guide in the following elements: support for reflective thinking, documenting practice and introducing improvements in practice among respondents who expressed a positive attitude towards applying reflective practice. It can be concluded that the Reflective Practice Guide is an appropriate and potentially important form of support for introducing change in classroom management and discipline in the educational practice and for raising teachers’ awareness and understanding of the role they play in introducing change.Key words: Classroom Management and Discipline; reflection-on-reflection; Reflective Practice Guide.---Sažetak Upravljanje razredom i disciplinom važno je područje poučavanja za koje se učitelji procjenjuju nedovoljno stručno osposobljenima. Refleksivna se praksa smatra djelotovornim pristupom u upravljanju razredom i disciplinom te omogućuje kritičko promišljanje odgojno-obrazovne prakse. Umjesto isključivog fokusiranja na primjenu strategija upravljanja razredom, provođenjem refleksivne prakse učitelj osvještava različite načine razmišljanja, ponašanja i akcija u upravljanju razredom i disciplinom; identificira mogućnosti za uvođenje promjena u odgojno-obrazovnu praksu i profesionalno se razvija. Uzimajući u obzir zahtjevan proces (samo)refleksije; nedovoljno spoznaja i iskustava hrvatskih učitelja o tome kako provoditi refleksivnu praksu i uvoditi promjene, pretpostavljamo kako Vodič za refleksivnu praksu može biti važna potpora njezinoj implementaciji i profesionalnom razvoju učitelja. Cilj ovoga rada bio je utvrditi povezanost samoprocjene stručne osposobljenosti učitelja za upravljanje razredom i disciplinom i samoprocjene potpore Vodiča uvođenju promjena u praksi, u skladu s iskazanom razinom osviještenosti ispitanika o refleksivnoj praksi u etapi refleksija o refleksiji. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 111 učitelja razredne i predmetne nastave. Za učitelje je organizirana edukacija (sadržaj koji je objavljen na službenim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje): sudjelovali su u plenarnom predavanju o upravljanju razredom i disciplinom i radionici o refleksivnoj praksi, a zatim mjesec dana u svome razredu provodili refleksivnu praksu uz potporu Vodiča. Rezultati istraživanja pokazuju statistički značajnu pozitivnu korelaciju samoprocjene stručne osposobljenosti za upravljanje razredom i disciplinom i samoprocjene potpore Vodiča za refleksivnu praksu u sljedećim elementima: potpora refleksivnom razmišljanju, dokumentiranje prakse i uvođenje poboljšanja u praksu kod ispitanika koji su iskazali pozitivan stav prema primjeni refleksivne prakse. Može se zaključiti kako je Vodič za refleksivnu praksu primjeren i potencijalno važan oblik potpore uvođenju promjena u upravljanje razredom i disciplinom u odgojno-obrazovnoj praksi te u osvještavanju učitelja u razumijevanju vlastite uloge u uvođenju promjena.Ključne riječi: refleksija o refleksiji; upravljanje razredom i disciplinom; Vodič za refleksivnu praksu.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.