Social Competences of Kindergarten Teachers – Are We Applying Contemporary Knowledge? / Socijalne kompetencije odgojitelja – primjenjujemo li suvremene spoznaje?

Anka Jurčević Lozančić

Abstract


Abstract

Professional development of kindergarten teachers is a complex and continuous process that implies developing the competences of kindergarten teachers. It aims to improve work performance and foster the development and achievements of children. For this reason, the importance of a holistic approach in their professional development and lifelong learning is emphasized, as only a comprehensive model of different competences of kindergarten teachers can precede changes and improvements in educational practice. The professional competences of kindergarten teachers require a high level of various abilities and practical actions based on these abilities, which assume mutual synergy of all those involved in or responsible for the quality of the educational practice. The aim of this qualitative research is, therefore, to gain insight into the personal attitudes of kindergarten teachers, professional associates, and principals, and to question group meanings and norms on the possibilities of enhancing professional competences of kindergarten teachers while contemplating existing barriers that can be seen and exist in this area. For the purpose of this research, three focus groups were formed. Thirty-nine participants coming from twenty kindergartens in the area of Zagreb took part in the focus groups. 

Key words: kindergarten teacher; professional development; social competences.

---

Sažetak

Profesionalni razvoj odgojitelja složen je i kontinuiran proces koji podrazumijeva razvijanje kompetencija odgojitelja s ciljem kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja i postignuća djece. Zbog toga se naglašava važnost holističkog pristupa u njihovu profesionalnom razvoju i cjeloživotnom obrazovanju, jer samo cjelovit model različitih kompetencija odgojitelja može prethoditi mijenjanju i unapređivanju odgojno-obrazovne prakse. Profesionalne kompetencije odgojitelja zahtijevaju visoku razinu raznovrsnih sposobnosti i na njima utemeljene praktične akcije, što pretpostavlja sinergiju svih onih koji su uključeni u kvalitetu odgojno-obrazovne prakse ili za nju odgovorni. Stoga je cilj ovog kvalitativnog istraživanja dobiti uvid u osobna stajališta odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja te propitati grupna značenja i norme o mogućnostima unapređenja profesionalnih kompetencija odgojitelja uz istodobno sagledavanje postojećih barijera koje na tom području opažaju i na koje nailaze. Za potrebe ovoga istraživanja održane su tri fokus grupe u kojima je sudjelovalo trideset devet sudionika iz ukupno dvadeset dječjih vrtića s područja grada Zagreba.

Ključne riječi: odgajatelj; profesionalni razvoj; socijalne kompetencije.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3055

Refbacks

  • There are currently no refbacks.