Visual Motor Integration in Children Aged 6 to 10 Years / Vizualno-motorička integracija kod djece u dobi od 6 do 10 godina

Tonči Bavčević, Damir Bavčević, Ivana Bavčević

Abstract


The paper presents results of research on development of visual motor integration in children aged 6 to 10 years. Micromotor efficiency of graphomotor type was assessed by the use of a test for evaluation of visual motor integration (VMI). The obtained result showed continues progression in the field of graphomotor skills in children. Statistically significant point of increase of visual motor integration has been found between students from first and second grade, in both male and female subjects. The results also showed statistically significant difference in graphomotor skills between first graders in favour of female students. The findings imply significance of developmental period between 6 and 7 years in the process of visual motor integration in the field of graphomotor skills as a integrative part of ontogenetic development.

Keywords: fine motor skills, graphomotor skills, primary education, ontogenetic development

 

U radu su prezentirani rezultati istraživanja razvoja vizualno motorike integracije kod djece u dobi od 6 do 10 godina. Mikromotorička efikasnost grafo-motoričkog tipa procjenjena je uporabom testa za procjenu vizualno-motorike integracije (VMI). Dobiveni rezultati pokazuju kontinuirani napredak u polju grafo-motoričkih vještina kod djece. Statistički značajana točka napretka u vizualno-motoričkoj integraciji pronađena je između učenika prvog i drugog razred i to kod učenika i učenica. Rezultati pokazuju statistički značajnu razliku u grafo-motoričkim vještinama između učenika prvog razreda u korist učenica. Nalazi impliciraju značajnost razvojnog perioda između 6. i 7. godine u procesu vizualno-motoričke integracije u području grafo-motoričkih sposopnosti kao integrativnog dijela ontogenetskog razvoja.

 

Ključne riječi: fine motoričk vještine, grafomotoričke vještine, primarna edukacij, ontogenetski razvoj


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i3.3008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.