Effects of Big Five Personality Traits and Fear of Negative Evaluation on Foreign Language Anxiety/Utjecaj pet velikih osobina i straha od negativne evaluacije na anksioznost pri učenju stranog jezika

Jelisaveta Šafranj, Jelena Zivlak

Abstract


AbstractThe paper deals with the effects of Big Five Personality Traits and Fear of Negative Evaluation on Foreign Language Anxiety. The research problem relates to the way in which foreign language anxiety (FLA) is conditioned by certain personality traits when applying the Big Five Model, based on statistically controlled variables such as self-assessment of language mastery, fluency, frequency of reading texts in English, and length of language learning. This problem has been rather neglected in research so far. A sample of 296 students completed three questionnaires: International Personality Item Pool (Goldberg, 2001), Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986), and the brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale (Leary, 1983) translated into Serbian, and three additional questions related to self-assessment of reading comprehension, frequency of reading English texts and verbal fluency. The results show that low levels of Emotional stability were a consistent predictor of high levels of general language anxiety and its types as defined through scores on subscales. Also, students prone to fear of negative evaluation were more inclined to experience FLA. Since the correlation between FNE and Fear of feedback by peers and teachers is only moderate, it can be concluded that FLA is not only a consequence of the general fear of negative evaluation. High Conscientiousness proved to be a specific predictor of the high level of Communication apprehension. Key words: anxiety; evaluation; feedback by peers and teachers; foreign language learning; predictors.
---

Sažetak Predmet istraživanja su osobine prema modelu pet velikih i strah od negativne evaluacije kao determinante jezične anksioznosti. Problem istraživanja odnosi se na način na koji je anksioznost pri učenju stranog jezika uvjetovana određenim osobinama primjenom modela velikih pet na osnovi statistički kontroliranih varijabli koje uključuju samoprocjenu vladanja jezikom, fluentnost, učestalost čitanja tekstova na engleskom jeziku i dužine učenja jezika, imajući u vidu da je taj problem u dosadašnjim istraživanjima nedovoljno ispitivan. Istraživanje je provedeno na 296 studenata s pomoću tri upitnika: Međunarodnog repozitorija stavki za procjenu osobnosti (Goldberg, 2001), Skale za mjerenje anksioznosti u nastavi stranog jezika (Horwitz, Horwitz, i Cope, 1986) i skraćene verzije Skale straha od negativne evaluacije (Leary, 1983) prevedene na srpski jezik i tri dodatna pitanja o samoprocjeni studenata u smislu razumijevanja engleskog jezika, učestalosti čitanja engleskih tekstova i verbalne fluentnosti. Cilj je bio ispitati doprinos osobina u predviđanju jezične anksioznosti nakon što se statistički kontroliraju navedene samoprocjene, dužina učenja engleskog jezika i provjeri nezavisni prediktivni doprinos straha od negativne evaluacije u odnosu na osobine i samoprocjenu studenata. Rezultati ukazuju na to da niska razina emocionalne stabilnosti predstavlja pouzdan prediktor visokog stupnja opće anksioznosti i njezinih tipova definiranih na osnovi brojčanih vrijednosti na podskalama. Studenti skloni strahu od negativne evaluacije skloniji su anksioznosti. S obzirom na umjerenu povezanost između straha od negativne evaluacije i straha od reakcije vršnjaka i nastavnika može se zaključiti da anksioznost nije posljedica isključivo općeg straha od negativne evaluacije. Također, visok stupanj savjesnosti predstavlja specifičan prediktor visokog stupnja straha od komunikacije.Ključne riječi: anksioznost; evaluacija; prediktori; reakcija vršnjaka i nastavnika; učenje stranog jezika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i1.2942

Refbacks

  • There are currently no refbacks.