Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies / Stavovi budućih učitelja o nekim aspektima informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Maja Ružić Baf, Mirjana Radetić – Paić, Predrag Zarevski

Abstract


Abstract
The use of information and communication technologies (ICT) has an important place within the process of education. Personal computers are present in numerous households, kindergartens, and almost all primary schools. Permanent education of parents, educators and teachers about the application of ICT has an important role in the process of children's education. Familiarising children with positive and negative consequences of the application of new technologies and timely involvement of all persons involved in the process of education contributes to adequate and quality use of new technologies. In the introductory part, the paper deals with the importance of parents' role regarding the use of ICT in children's education, inadequate and excessive use of computers, playing computer games and particular modes of behaviour, and describes the American national educational technology standards for teachers and courses in the field of information and communication technology.
The paper brings the research conducted at the University of Juraj Dobrila in Pula on the attitudes of future teachers and parents about their competence in applying ITC and negative consequences of excessive use of computers, that is, playing computer games. The dominant attitudes are that parents should be more familiar with the content of computer games and those teachers are not sufficiently familiar with the content of computer games, types (genres) of games and negative consequences of frequent use of computers.
It is surprising that even ¼ of students have "conservative" attitude about the need of continuing education on ICT in future work.
Key words: computer games; ICT (information and communication technology); teachers.

---

Sažetak
Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-a) zauzela je važno mjesto u odgojU i obrazovanjU. Računala su prisutna u velikom broju kućanstava, dječjih vrtića i gotovo u svim osnovnim školama. Stalno obrazovanje roditelja, odgojitelja i učitelja o primjeni ICT-a ima važno mjesto u odgoju i obrazovanju djece. Važno je upoznavanje djece s pozitivnim i negativnim posljedicama uporabe novih tehnologija i pravovremeno interveniranje svih osoba uključenih u odgojno-obrazovni proces ako je riječ o štetnim utjecajima korištenja ICT-a. Uvodno se polazi od razmatranja važnosti uloge roditelja u uporabi ICT-a u odgoju i obrazovanju djece, neadekvatnoj i prekomjernoj uporabi računala, igranju računalnih igara i određenim oblicima ponašanja, prikazuju se američki tehnologijskih standardi potrebni za rad nastavnika i nastavnih sadržaja iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
U radu se prikazuje istraživanje provedeno na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli o stavovima budućih učitelja o njihovim i o roditeljskim kompetencijama u primjeni ICT-a i negativnim posljedicama prekomjerne uporabe računala i igranja računalnih igara. Dominantni su stavovi da bi roditelji trebali biti bolje upoznati sa sadržajem računalnih igara i da učitelji nisu dovoljno upoznati sa sadržajima računalnih igara, vrstama (žanrovima) igara i s negativnim posljedicama prekomjerne uporabe računala. Iznenađuje „konzervativan" stav ¼ studenata o potrebi permanentnog obrazovanja o ICT-u u budućem radu.
Ključne riječi: informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT); računalne igre;učitelji.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.294

Refbacks

  • There are currently no refbacks.