Transforming Tertiary EFL Learners’ Meta-Linguistic Knowledge and Practices: A Longitudinal Case Study/Preoblikovanje metalingvističkog znanja i metoda učenja engleskoga kao stranoga jezika na tercijarnoj razini: longitudinalna studija slučaja

Xiaodong Zhang

Abstract


Abstract 

This study reports on how the explicit teaching of language use as meaning-making in context (i.e., language use as a dynamic interaction between context, meaning, and linguistic features) impacted tertiary English as a foreign language (EFL) learners’ meta-linguistic knowledge of the English language, as well as their language learning practices. Based on a qualitative analysis of interviews, conversations, and written samples gathered from one college-level EFL student over one academic year, the study shows that the EFL student’s appropriation of a new meta-linguistic perspective of language use as meaning-making in context — which differed from her previous understandings of language use as de-contextualized sentential accuracy — was a process of interacting with diverse factors. These factors included her passion for challenging herself and constructing her professional identity. Additionally, over the year, the EFL student also adopted corresponding language literacy practices, which resonates with the endorsed language literacy valued by authentic English language communities.

Key words: English as a foreign language; language learners; meaning-making; systemic functional linguistics; transition.


---


Sažetak 

Ovo istraživanje govori o načinu na koji je eksplicitno poučavanje upotrebe jezika putem stvaranja značenja u kontekstu (tj. upotrebe jezika kao dinamične interakcije između konteksta, značenja i lingvističkih obilježja) utjecalo na metalingvističko znanje studentice engleskoga kao stranoga jezika na tercijarnoj razini, kao i njezinih metoda učenja jezika. Utemeljeno na kvalitativnoj analizi intervjua, razgovora i pisanih uzoraka skupljenih tijekom jedne akademske godine od učenice engleskoga kao stranoga jezika na fakultetskoj razini, istraživanje pokazuje da je stjecanje nove metalingvističke perspektive upotrebe jezika kao stvaranja značenja u kontekstu – što se razlikovalo od prijašnjih spoznaja upotrebe jezika kao dekontekstualizirane rečenične točnosti – bio proces interakcije s različitim čimbenicima. Ti su čimbenici uključivali njezinu strast za izazovnim zadatcima i izgradnjom vlastitog profesionalnog identiteta. Dodatno, tijekom godine, učenica je također usvojila odgovarajuću razinu jezične pismenosti koja se podudara s prihvaćenom jezičnom pismenošću cijenjenom u autentičnim engleskim jezičnim zajednicama. 

Ključne riječi: engleski kao strani jezik; učenici jezika; stvaranje značenja; sistemska funkcionalna lingvistika; tranzicija.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2912

Refbacks

  • There are currently no refbacks.