Teaching Games for Understanding and Cooperative Learning: Can Their Hybridization Increase Motivational Climate among Physical Education Students?/Učenje igara s razumijevanjem i suradničko učenje: može li njihova hibridizacija povećati motivacijsku klim

Óscar Chiva-Bartoll, Celina Salvador-García, Pedro Jesús Ruiz-Montero

Abstract


Abstract
The present study examines the evolution of Motivational Climate among Physical Education students through the hybridization of Cooperative Learning and the Teaching Games for Understanding model in a handball didactic unit. A sample of 96 students, whose average age was fifteen, were divided into an experimental group of 31 students and a control group of 65 students. The Motivational Climate evolution promoted by the hybrid model (experimental group) was compared with the results obtained through a traditional learning approach (control group). The results show differences in the Task-involvement scale, (Effort/ Improvement and Important Role subscales), and in the Ego-involvement scale (Unequal Recognition subscale). In conclusion, in accordance with results obtained by similar research on other sports, significant differences were found between the two scales with regard to the perceived motivational climate.Key words: cooperative learning; motivational climate; physical education; secondary school; teaching methodology.
---
Sažetak
Rad istražuje razvoj motivacijske klime među učenicima na satima Tjelesne i zdravstvene kulture putem hibridizacije suradničkog učenja i modela učenja igara s razumijevanjem u kontekstu nastavne jedinice posvećene rukometu. Uzorak od 96 učenika prosječne dobi od 15 godina podijeljen je u eksperimentalnu (31 učenik) i kontrolnu skupinu (65 učenika). Razvoj motivacijske klime potaknut hibridnim modelom (eksperimentalna skupina) uspoređen je s rezultatima dobivenim s pomoću tradicionalnog pristupa učenju (kontrolna skupina). Rezultati upućuju na razlike između skale za mjerenje usmjerenosti na zadatak (podskale trud/napredak i važnost uloge) i skale za mjerenje usmjerenosti na ego (podskala nejednakog priznavanja). Otkrivene su značajne razlike među dvjema skalama na polju doživljene motivacijske klime, što je u skladu s rezultatima koje su slična istraživanja dobila analizirajući druge sportove.Ključne riječi: suradničko učenje; motivacijska klima; tjelesni odgoj; srednja škola; metodika poučavanja. 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2827

Refbacks

  • There are currently no refbacks.