Differences in Social Skills and Personal Responsibility between Students of High and Youth Schools/Razlike u socijalnim vještinama i osobnoj odgovornosti između učenika srednjih škola i učenika škola za mladež

Romualdas Malinauskas

Abstract


Abstract

The current study explored two constructs (social skills and personal responsibility) in the context of two different types of schools (high and youth schools), and strives to explain the differences in social skills and personal responsibility between students of high and youth schools. The sample comprised 408 students (203 males, 205 females). The mean age of the students was 16.72 years (SD = 0.96). Students completed measures of social skills (Riggio Social Skills Inventory) and personal responsibility (Personal Responsibility Scale (PRS)). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to investigate how school type and gender affected social skills and dimensions of personal responsibility. Multivariate analysis showed the main effect of the school type and gender on social skills and personal responsibility in students. Univariate analysis indicated that students' social skills and personal responsibility were higher in high schools than in youth schools and in women than in men.

Key words: high school; personal responsibility; social skills; students; youth school.


---


Sažetak

U ovome istraživanju ispitana su dva konstrukta (socijalne vještine i osobna odgovornost) u kontekstu dviju različitih vrsta škola (srednje škole i škole za mladež) i pokušalo se odgovoriti na pitanje koje razlike postoje između učenika srednjih škola i škola za mladež s obzirom na socijalne vještine i osobnu odgovornost. Uzorak se sastojao od 408 učenika (203 muškog i 205 ženskog spola). Prosječna srednja dob učenika bila je 16,72 godine (SD = 0,96). Učenici su ispunili upitnike o socijalnim vještinama (Riggijev Inventar socijalnih vještina) i osobnoj odgovornosti (Skala osobne odgovornosti). Koristila se multivarijatna analiza varijance (MANOVA) kako bi se ispitalo kako vrsta srednje škole i spol utječu na socijalne vještine i dimenzije osobne odgovornosti. Mutivarijatna analiza pokazala je glavni utjecaj vrste škole i spola na socijalne vještine i osobnu odgovornost kod učenika. Univarijatna analiza pokazala je da su socijalne vještine i osobna odgovornost veći kod učenika u srednjim školama nego kod učenika u školama za mladež, kao i da su veći kod žena nego kod muškaraca.

Ključne riječi: srednja škola; osobna odgovornost; socijalne vještine; učenici; škola za mladež

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i1.2775

Refbacks

  • There are currently no refbacks.