Satisfaction of Basic Psychological Needs and Autonomous Motivation in School Context: A Test of Additive, Synergistic, and Balance Hypotheses/Zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba i autonomna motivacija u kontekstu škole: testiranje aditivne, siner

Saule Raiziene, Ingrida Gabrialaviciute, Renata Garckija, Gintautas Silinskas

Abstract


Abstract

The present study examined the influence of the three basic psychological needs on autonomous motivation in educational settings in the light of additive, synergistic, and balance hypotheses. Participants were 679 high school students (Mage = 16.16, 49.3% girls). The findings supported the additive hypothesis: all three needs had unique effects on autonomous motivation. The synergistic hypothesis was only partially supported: one two-way interaction between autonomy and competence had effect on autonomous motivation. A high level of satisfaction of the need for autonomy led to autonomous motivation regardless of satisfaction of the need for competence. However, competence was positively related to autonomous motivation only when the need for autonomy was low. The balance hypothesis was also supported: balance in needs satisfaction had a significant effect in addition to additive and synergistic effects. 

Key words: educational settings; need for autonomy; need for competence; need for relatedness; self-determination theory.


---


Sažetak

U ovom je istraživanju ispitivan utjecaju triju osnovnih psiholoških potreba na autonomnu motivaciju u obrazovnom okruženju s obzirom na aditivnu, sinergističku i hipotezu ravnoteže. Sudionici u istraživanju bili su srednjoškolci, ukupno njih 679 (Mdob = 16,16; 49,3 % djevojaka). Rezultati su išli u prilog aditivnoj hipotezi: sve tri potrebe imaju jedinstven utjecaj na autonomnu motivaciju. Sinergistička hipoteza samo je dijelom potvrđena: jedna dvosmjerna interakcija između autonomije i kompetentnosti imala je utjecaj na autonomnu motivaciju. Visok stupanj zadovoljavanja potrebe za autonomijom vodi autonomnoj motivaciji bez obzira na to je li zadovoljena potreba za kompetentnošću. Međutim, kompetentnost je u pozitivnoj vezi s autonomnom motivacijom samo onda kada je potreba za autonomijom bila mala. Hipoteza ravnoteže je također potvrđena: ravnoteža zadovoljavanja potreba, uz aditivan i sinergistički, ima također važan utjecaj.

Ključne riječi: obrazovno okruženje; potreba za autonomijom; potreba za kompetentnošću; potreba za povezivanjem; teorija samoodređenja.
 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2752

Refbacks

  • There are currently no refbacks.