The Relationship between Achievement Emotions, Appraisals of Control and Value, and Academic Success / Odnos emocija postignuća, procjena kontrole i vrijednosti te akademskog uspjeha

Barbara Brdovčak

Abstract


Abstract

The aim of this research was to examine the relationship between appraisals of control and value with the positive and negative learning-related achievement emotions and academic success. The research was conducted with psychology and sociology students at the Catholic University of Croatia. The participants completed the Learning-Related Emotion Scales i.e. the Achievement Emotions Questionnaire, Task Value Scale and Control of Learning Beliefs Scale from the Motivated Strategies for Learning Questionnaire and few questions about sociodemographic data including their academic success. 

The results showed that positive learning-related achievement emotions have a statistically significant positive correlation with academic success, while negative learning-achievement emotions have a statistically significant negative correlation with academic success. There was also correlation between other measured variables. The results were interpreted according to theoretical assumptions and practical implications of the importance of emotions in an academic setting were showed. 

Key words: academic success; learning-related achievement emotions; subjective control; subjective value; the control-value theory of achievement emotions. 


---


Sažetak

Cilj je ovog istraživanja bio ispitati povezanost procjena kontrole i vrijednosti s pozitivnim i negativnim emocijama postignuća vezanim uz učenje i akademski uspjeh. Provedeno je jednokratno korelacijsko istraživanje sa studentima psihologije i sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sudionici su ispunili Upitnik emocija postignuća, točnije Ljestvice emocija povezanih s učenjem, Ljestvicu vrijednosti zadatka i Ljestvicu vjerovanja o kontroli nad učenjem iz Upitnika motivacijskih strategija učenja, kao i upitnik općih podataka s dodatnim pitanjem o akademskom uspjehu.  

Rezultati su pokazali kako su pozitivne emocije postignuća statistički značajno pozitivno povezane s akademskim uspjehom, a da su negativne emocije postignuća statistički značajno negativno povezane s akademskih uspjehom. Uz to je utvrđena povezanost između ostalih ispitivanih varijabli. Dobiveni rezultati interpretirani su u skladu s teorijskim postavkama i pokazuju praktične implikacije o važnosti emocija u obrazovnom kontekstu. 

Ključne riječi: akademski uspjeh; emocije postignuća povezane s učenjem; subjektivna kontrola, subjektivna vrijednost; teorija kontrole i vrijednosti emocija postignuća.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2744

Refbacks

  • There are currently no refbacks.