Educational Innovations in the Function of Improving Students’ ICT Competences / Obrazovne inovacije u funkciji poboljšanja IKT sposobnosti kod studenata

Danimir Mandić, Goran Jauševac, Gordana Jotanović, Cariša Bešić, Nada Vilotijević, Dragan Ješić

Abstract


AbstractInformation technology has lately become an integral part of the educational system. Application of modern digital technologies in teaching has changed teaching methods. This research is based on forming a teaching model in order to improve the level of ICT knowledge and skills of students applicable in the area of technical sciences. The objective of this research is to establish a methodology to improve and adapt curricula with the goal of enhancing digital competences of learners according to European standards and the needs of teaching at technical faculties. Key words: Computer Education Software (CES); digital competence; modular teaching system; programmed teaching.
---
SažetakInformacijske su tehnologije u posljednje vrijeme postale sastavni dio obrazovnog sustava. Primjena suvremenih digitalnih tehnologija u nastavi utjecala je na promjenu metoda poučavanja. Ovo se istraživanje temelji na oblikkovanju modela poučavanja sa svrhom poboljšanja razine studentskih IKT znanja i vještina primjenjivih u području tehničkih znanosti. Cilj je ovoga istraživanja uspostava metodologije za poboljšanje i prilagodbu kurikula kako bi se studentske digitalne kompetencije poboljšale i bile u skladu s europskim standardima i potrebama nastave na tehničkim fakultetima.Ključne riječi: digitalne kompetencije; modularni sustav poučavanja; programirano poučavanje; Software za računalno obrazovanje (CES).

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2739

Refbacks

  • There are currently no refbacks.