A School-Based Curriculum Development for the Teaching Principles and Methods Course/Izrada školskog kurikula za kolegij Nastavna načela i metode

Melis Yeşilpınar Uyar, Ahmet Doğanay

Abstract


Abstract 

The purpose of this study is to develop a school-based curriculum for the Teaching principles and methods course. The study was designed as action research. In this context, the implementation process was carried out in a 14-week period with the participation of 36 sophomore students taking the Teaching principles and methods course at a State University, Faculty of Education, Department of Classroom Teaching, in the fall semester of the academic year 2014/2015. Observations, interviews and document analysis were used to collect data. According to the findings, it was observed that the problems encountered in the implementation process were mainly associated with the insufficiency of the time allocated to the course for all learning outcomes in the guideline draft that directed the action plans, the functional implementation of peer assessment process, and the seating arrangement within the group. Most of these problems were tackled in the action research process so that the difficulties that students had during the course decreased, while the number of participants who found the implementations satisfactory increased.

Key words: action research; school-based curriculum development; Teaching principles and methods course; teacher education.


---


Sažetak

Cilj je ovog istraživanja izraditi školski kurikul za kolegij Nastavna načela i metode primjenom dizajna akcijskog istraživanja. U tom kontekstu provedba istraživanja trajala je 14 tjedana, a u njemu je sudjelovalo 36 studenata druge godine Učiteljskog fakulteta Državnog sveučilišta, smjera Razredna nastava, koji su pohađali kolegij Nastavna načela i metode u zimskom semestru akademske godine 2014./2015. Promatranje, intervju i analiza dokumenata koristili su se za prikupljanje podataka. Na temelju rezultata uočeno je da su problemi koji su se pojavili u procesu provedbe uglavnom povezani s nedovoljnom količinom vremena planiranog za kolegij kako bi se ostvarili svi ishodi navedeni u smjernicama koje su određivale akcijski plan, funkcionalnu provedbu kolegijalne evaluacije i raspored sjedenja za vrijeme nastave. Većina tih problema spomenuta je tijekom akcijskog istraživanja, pa je umanjen broj poteškoća s kojima su se studenti susretali tijekom kolegija, a broj se sudionika koji su smatrali da je njegova provedba zadovoljavajuća povećao.

Ključne riječi: akcijsko istraživanje; razvoj školskog kurikula; kolegij Nastavna načela i metode; izobrazba nastavnika.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2736

Refbacks

  • There are currently no refbacks.